Lassila & Tikanojan orgaaninen kasvu jatkui vahvana

Lassila & Tikanojan tulos parani merkittävästi kertaluonteisen myyntivoiton ansiosta. Operatiivista kannattavuutta rasitti leudon talven vuoksi heikentynyt kierrätys- ja biopolttoaineiden kysyntä. Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan kasvavan yli 10 prosenttia ja operatiivisen toiminnan liikevoiton pysyvän viimevuotisella tasolla. Tulos paranee saadun myyntivoiton ansiosta.
L&T:n vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 14,1 prosenttia ollen 147,3 miljoonaa euroa. Liikevoitto nousi 22,8 miljoonaan euroon (9,2 milj. e) ja osakekohtainen tulos 0,51 euroon (0,15 e). Tulosta paransi Ekokemin osakkeiden myyntivoitto 14,2 miljoonaa euroa.
Orgaaninen kasvu jatkui vahvana hyvin sujuneen uusmyynnin ansiosta. Jätehuolto tehosti keräystuotantoaan ja paransi tulostaan. Kiinteistö- ja käyttäjäpalvelut toi markkinoille jälleen uusia palvelutuotteita ja toimialan tulos parani. Myös konsernin ulkomaantoimintojen tulos parani.
Operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 8,8 milj. euroa (10,3 milj. e). Sitä heikensivät leudon talven vuoksi alentunut kierrätys- ja biopolttoaineiden kysyntä ja L&T Biowatin kohonneet raaka-aineiden hankintakustannukset. Tulosta rasittivat myös teollisuuspalveluiden kysynnän nopeat vaihtelut, joihin ei pystytty sopeutumaan tuotannossa riittävän nopeasti.
Keravan kierrätyspuistossa aloitettiin merkittävän lisäkapasiteetin rakentaminen, mikä kaksinkertaistaa laitoskokonaisuuden kapasiteetin vaiheittain vuosien 2009 ja 2010 aikana sekä nostaa hyödyntämisastetta selvästi. L&T Biowatti käynnistää puupellettituotannon vielä tämän vuoden aikana kahdella paikkakunnalla. Yhteisyritys L&T Recoilin käytetyn voiteluöljyn regenerointilaitoksen arvioidaan valmistuvan loppuvuodesta.
Kysyntänäkymät Lassila & Tikanojan markkinoilla ovat edelleen pääosin hyvät, sen sijaan kustannuskehitys ja kustannusten siirtäminen hintoihin on haasteellista. Orgaanisen kasvun arvioidaan pysyvän vahvana. Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan kasvavan pitkän aikavälin tavoitteen mukaisesti eli yli 10 prosenttia. Operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan pysyvän viimevuotisella tasolla. Tulos paranee kertaluonteisen myyntivoiton ansiosta.

Lue lisää

Katso kaikki