Lassila & Tikanoja: Liikevoitto laski selvästi viimeisellä neljänneksellä

Uusioraaka-aineiden markkinahintojen voimakas lasku ja kertaluonteiset erät rasittivat Lassila & Tikanojan viimeisen neljänneksen tulosta. Vuoden 2009 liikevaihdon ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla kuin viime vuonna. Osinko pysyy ennallaan.
L&T:n vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 3,3 prosenttia ollen 153,1 miljoonaa euroa (148,2 milj. e). Liikevoitto laski 4,9 miljoonaan euroon (12,1 milj. e) ja osakekohtainen tulos 0,04 euroon (0,20 e) Kertaluonteiset erät heikensivät neljänneksen liikevoittoa yhteensä 3,7 miljoonaa euroa (1,2 milj. e). Operatiivisen toiminnan liikevoitto laski 8,6 miljoonaan euroon (13,3 milj. e).
Koko vuoden liikevaihto oli 606,0 miljoonaa euroa (554,6 milj. e) ja operatiivisen toiminnan liikevoitto oli 45,0 miljoonaa euroa (54,3 milj. e). Osakekohtainen tulos oli 1,03 euroa (0,83 e).
Orgaaninen kasvu jatkui Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluissa sekä Teollisuuspalveluissa, mutta Ympäristöpalveluiden liikevaihto laski. Jätehuolto saavutti tavoitteensa hyvän uusmyynnin ja tuotannon tehostamistoimien ansiosta, mutta kierrätyspalveluiden liikevaihto ja kannattavuus laskivat uusioraaka-aineiden markkinahintojen ja kysynnän laskiessa voimakkaasti. Ympäristöpalveluiden ulkomaan liiketoiminta kehittyi positiivisesti.
L&T Biowatti jäi tavoitteistaan metsäteollisuuden tuotannonrajoitusten vuoksi. Kustannuksia kasvattivat Luumäen pellettitehtaan käynnistäminen ja uuden metsäpalveluorganisaation rakentaminen.
Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluiden Suomen toiminta saavutti tavoitteensa, vaikka operatiivinen liikevoitto jäikin viimevuotisesta korkeampien sosiaalikustannusten vuoksi. Ulkomaantoiminta oli tappiollista Ruotsin heikon uusmyynnin takia. Sen sijaan Venäjän ja Latvian liikevaihto kasvoi ja tulos parani.
Teollisuuspalveluiden kaikkien tuotelinjojen liikevaihto kasvoi kysynnän epävakaudesta huolimatta ja uusia yhteistyösopimuksia solmittiin. Toimintaa rasittivat yhteisyritys L&T Recoilin raaka-aineiden varastointiin ja toiminnan aloittamiseen liittyvät kustannukset.
Osingoksi ehdotetaan viime vuoden tapaan 0,55 euroa. Vuoden 2009 liikevaihdon ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla kuin viime vuonna.

Lue lisää

Katso kaikki