Länsimetron pääsuunnittelijoiden nimet sopimuksiin

Länsimetron rakennussuunnittelutöiden johtamisesta vastaavat viisi pääsuunnittelijaa, työtunneleiden rakennussuunnittelijat sekä palotekniset suunnittelijat ovat allekirjoittaneet sopimuksensa Länsimetron kanssa.
Pääsuunnittelijat on valittu Länsimetron arkkitehtuurin, geotekniikan, kalliotekniikan, rakennetekniikan ja teknisten järjestelmien asiantuntijoiksi. He ohjaavat Länsimetron rakennussuunnittelua, vastaavat suunnittelukriteereistä ja valvovat suunnitelmien laatua ja toteutuskelpoisuutta sekä koordinoivat suunnittelua.
Hankkeen rakennuttajakonsulttina toimii SWECO PM Oy.
Arkkitehtipääsuunnittelusta (PS-ARK) vastaa arkkitehti SAFA Hannu Mikola, joka työskentelee CJN Arkkitehtitoimisto Oy:n palveluksessa. Hänen varahenkilönään on arkkitehti SAFA Eero Valtiala.

Kalliorakenteen (PS-KAT) suunnittelusta vastaa Juha Salmelainen. Hän työskentelee Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd:ssä hankejohtajana. Rakennetekniikan pääsuunnittelijaksi (PS-RAK) valittiin sektorijohtaja Jarno Berghäll Finnmap Consulting Oy:stä. Geotekniikan suunnittelusta (PS-GEO) vastaa aluejohtaja Markku Tuhola Insinööritoimisto Geotesti Oy:stä.

Teknisten järjestelmien pääsuunnittelijaksi (PS-TATE) valittiin tunnelitekniikkaosaston toimialapäällikkö Heikki Myllykoski Airix Talotekniikka Oy:stä.

Lue lisää

Katso kaikki