Lämmitystarvelukujen laskenta muuttui

Lämmitystarvelukujen laskenta muuttuivuoden 2006 alusta kahdella tavalla. Normitukseen käytettävä normaalivuosi pohjautuu jatkossa vuosien 1971-2000 lämmitystarvelukuihin. Kuntaryhmittelyä on myös tarkistettu ja sen myötä kuntakohtaiset vertailupaikkakunnat sekä korjauskertoimet on täsmennetty.

Ilmatieteen laitos on kauppa- ja teollisuusministeriön toimeksiannosta laskenut uudet kolmenkymmenen vuoden keskimääräiset lämmitystarveluvut sekä tuottanut tarkistetun kuntakohtaisen ryhmittelyn korjauskertoimineen.

Kuntaryhmittelyä tarkistettu

Kullekin kunnalle on määritelty vertailupaikkakunta, joka ilmastollisesti edustaa mahdollisimman hyvin ko. kuntaa. Alueellisessa luokittelussa on huomioitu mm. vertailupaikkakunnan ja tarkasteltavan kunnan maantieteellinen välimatka, rannikon ja järvien vaikutus, maaston korkeus ja vallitsevat ilmavirtausten suunnat.

Ilmatieteen laitos laskee lämmitysenergiankulutuksen normitukseen tarvittavat lämmitystarveluvut kuukausi- ja vuositasolla edelleen kuudelletoista vertailupaikkakunnalle.

Kulutustrendien seuranta tärkeää

Jotta kulutustietoja voitaisiin verrata, ne suositellaan laskettavan uuden vertailukauden 1971-2000 tiedoilla takautuvasti vuodesta 2000 lähtien. Aikaisemmin vertailukautena oli 1961-1990.

Kauppa- ja teollisuusministeriön, Ilmatieteen laitoksen ja Motivan lisäksi hankkeeseen ovat osallistuneet myös Energiakolmio Oy, Energiateollisuus ry, Insinööritoimisto Olof Granlund Oy, Senaatti-kiinteistöt, Suomen Kuntaliitto ja Suomen Talokeskus Oy.

Lue lisää

Katso kaikki