Lämmitys korostunut liikaa päästökeskustelussa

Suomessa lämmitys nousee liian korostetusti esille keskustelussa EU:n energiapaketin päästötavoitteista ja uusiutuvan energian lisäämistarpeesta, sanoo toimitusjohtaja Pekka Huttula Öljyalan Palvelukeskuksesta. -Nyt näyttää unohtuneen se tosiasia, ettei energiankulutus lämmityksessä suinkaan kasva, vaan on merkittävästi vähentynyt energiatehokkuuden parantuessa. Kasvualueet ovat aivan muualla, toteaa Huttula.
Esimerkiksi öljylämmitystaloissa on viimeisten kymmenen vuoden aikana uudistettu lämmitysjärjestelmiä, otettu rinnalle aurinkolämpöä ja tehty muita energiansäästötoimia tehokkaasti. Säästetty energiamäärä 8,3 terawattituntia vastaa noin 250 000 omakotitalon vuotuista lämmitysöljyn kulutusta. Energiaa säästäviä toimia edistää edelleen valtiovallan kanssa juuri solmittu energiatehokkuussopimus Höylä III.
-Jos talossa on toimiva lämmitysjärjestelmä, ei ole järkevää eikä kustannustehokasta tehdä hätiköityjä muutoksia täysin toiseen järjestelmään. Öljylämmityksen energiansäästö jatkuu tehokkaana, kun laitteet pidetään hyvässä iskussa ja mukaan liitetään aurinkolämpö. Modernit laitteet mahdollistavat myös biolämmitysöljyn käytön, jolle öljyala on asettanut yhteisen tavoitteen, sanoo Huttula. Energiansäästön kannalta oleellista talossa kuin talossa on kuitenkin se, että talon rakenteet peruskorjataan lämpötalouden kannalta hyvään kuntoon.

Lue lisää

Katso kaikki