Lamitin energiatodistusten ja -selvitysten laskentaohjelma sertifioitu

VTT on myöntänyt lamit.fi -energiatodistuspalvelulle Suomen ensimmäisen rakennusten energiatodistusten ja -selvitysten laskentaohjelmistosertifikaatin. Palvelu on rakennusten energiatodistusten ja energiaselvitysten laadintaan tarkoitettu laskentaohjelmisto.
Ohjelmiston avulla voidaan tuottaa rakennusten energiatodistuksista annetun lain ja Ympäristöministeriön asetuksen mukainen energiatodistus sekä rakentamismääräyskokoelman D3:n mukainen rakennuslupahakemukseen liitettävä energiaselvitys.
VTT on selvittänyt ohjelmiston toimivuuden erityyppisten uusien ja olemassa olevien rakennusten vertailulaskelmilla VTT:n sertifiointiperusteiden mukaisesti. Tulosten mukaan lamit.fi -energiatodistuspalvelu laskee määräysten esittämällä tavalla energiatodistukseen ja energiaselvitykseen tarvittavat tiedot. Tulokset ovat Suomen rakentamismääräyskokoelman D5:n mukaiset, kun ohjelmalle annetut lähtötiedot ovat luotettavia.
Ohjelmiston avulla voidaan laskea kaikentyyppiset energiatodistukset, niin uusille kuin vanhoille rakennuksille.
Energiatodistus vaaditaan nyt kaikilta uudisrakennuksilta. Vuoden 2009 alusta lähtien todistus vaaditaan myös olemassa olevilta kiinteistöiltä, kun kiinteistö tai sen tiloja myydään tai vuokrataan.

Lue lisää

Katso kaikki