Kunnille tarjolla EU-rahoitusta energia- ja ilmastotoimien investointisuunnitteluun 31.5. saakka

European City Facility (EUCF) -projekti tukee kuntia ja paikallisviranomaisia ilmasto- ja energiatoimintasuunnitelmissa investointikonseptien kehittämisessä. Toinen hakukierros päättyy 31.5., ja tukipäätöksen saajat ovat selvillä elokuussa 2021.

Talotekniikka-lehti

EUCF on tarkoitettu kaikille Euroopan unionin (sekä Norjan, Islannin, Liechtensteinin ja Yhdistyneen kuningaskunnan) kuntien viranomaisille. Sen kautta on mahdollista saada taloudellista tukea niihin investointeihin, joita tarvitaan kunnan tai kuntaryhmän kestävän energian ja ilmastotoimien rahoittamiseen. EUCF tukee kunnan tai kuntaryhmän investointikonseptin kehittämistä 60 000 euron kiinteällä avustuksella per hakemus.

EUCF:n avustusta saaneet kunnat käyttävät apurahaa investointikonseptiensa kehittämiseen, joka johtaa varsinaiseen liike- ja rahoitussuunnitelmaan. Sijoituskonsepti antaa sijoittajille ja rahoituslaitoksille tarvittavat tiedot sijoitusprojektin arvioimiseksi.

Ensimmäisen hakukierroksen tuloksena vuonna 2020 saatiin yli 250 hakemusta kaikista 28 tuolloin tukikelpoisesta maasta (EU ja Iso-Britannia). Tukipäätöksen sai yhteensä 30 edunsaajaa 14 maasta.

Tukipäätöksen saaneet projektit edustavat eri aloja: älykkäät verkot, kestävä liikkuvuus, kaukolämpö, asuinrakennukset, julkiset rakennukset, innovatiivinen energiainfrastruktuuri, integroitujen uusiutuvien energialähteiden rakentaminen.

EUCF on avoin kunnille ja paikallisviranomaisille, kuntaryhmille sekä paikallisille julkisyhteisöille, jotka yhdistävät kuntia tai paikallisviranomaisia EU-27: ssä, Islannissa, Norjassa, Liechtensteinissa ja Isossa-Britanniassa. Hakijat tarvitsevat poliittisesti hyväksytyn ilmasto- ja kestävän energian suunnitelman. Yksityiset yhteisöt eivät ole tukikelpoisia.

Mitä voidaan rahoittaa

EUCF rahoittaa toimia, joita tarvitaan sijoituskonseptin kehittämiseen: (teknisiä) toteutettavuustutkimuksia, markkina-analyyseja, sidosryhmäanalyyseja, oikeudellisia, taloudellisia ja taloudellisia analyyseja, riskianalyyseja jne. Näitä toimia voi suorittaa organisaation oma henkilöstö tai alihankintana ulkopuoliset asiantuntijat.

Apurahalla ei voida rahoittaa varsinaisia investointeja, mutta sillä voidaan kattaa resurssien kokoamisesta syntyviä kuluja ja investointikonseptin kehittämiseksi tarvittavien palveluiden hankkimista.

Kussakin jäsenvaltiossa on maakohtainen asiantuntija, joka voi antaa tietoa hakuprosessista sekä tukea hakuprosessia kansallisella kielellä.

Hakemukset arvioidaan useiden kriteerien mukaan. Parhaiten pisteytetyt hakemukset johtavat avustussopimukseen.

EUCF-projektin ovat käynnistäneet ja sitä ohjaavat Energy Cities / Climate Alliance / Adelphi / Fedarene / Enviros. Projektin rahoitus tulee Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta.

Lisätietoja EUCF-projektista ja hakemuksen teko verkossa: https://eucityfacility.eu/

Suomen maakohtainen asiantuntija: ce.finland@eucityfacility.eu

Lue lisää

Katso kaikki