Kultainen kypärä UVL Talotekniikalle

Kultainen kypärä 2018 -työturvallisuuskilpailu on ratkennut, voittajaksi selviytyi järvenpääläinen UVL Talotekniikka Oy.

Kultainen kypärä 2018 -työturvallisuuskilpailu on ratkennut, voittajaksi selviytyi järvenpääläinen UVL Talotekniikka Oy.

Vuoden 2018 voittajan valinnan perusteluna on työturvallisuuden liittäminen tiiviiksi osaksi yrityksen tuotannon ohjausjärjestelmää. UVL Talotekniikka Oy:n tuotannon kehitysryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa arvioimaan myös työturvallisuuteen liittyviä muutoksia ja kehittämistarpeita.

Kehitysryhmä järjestää muun muassa kokeiluja erilaisten suojavälineiden toimivuudesta ja niiden vaikuttavuudesta työturvallisuuden parantamiseksi. Tuotannon kehitysryhmään kuuluu asentajien, hankinnan ja työnjohdon edustajia.

Sen toimintaa valvoo ja ohjaa yrityksen työsuojelutoimikunta, joka kokoontuu neljä kertaa vuodessa käsittelemään kehitysryhmässä päätettyjen parannustoimenpiteiden vaikutusta. Seurattavina asioina ovat mm. tapaturmaraportit, läheltä piti -tapaukset, sairauspoissaolojen määrä ja niistä kertyneet kustannukset sekä euroissa että niiden suhde maksettuihin palkkoihin.

”Palkinto on meille iso asia. Pidän sitä erityisesti tunnustuksena henkilöstöllemme, joka on hyvin sitoutunut järjestelmälliseen turvallisuuden parantamiseen. Työturvallisuus tehdään lopulta aina yksittäisen henkilön päätösten ja toiminnan kautta”, UVL Talotekniikka Oy:n toimitusjohtaja Kari Kallio sanoo.

”Erityiskiitokset on annettava yrityksemme työnjohdolle, jonka tehtävänä on valvoa tehtyjen päätösten toteutumista työmailla. Aikuisten miesten toimintaan puuttuminen ei ole aina mukavaa.”

Huomiota sairaspoissaoloihin

Kallio kertoo, että he ovat saaneet sairauspoissaolot laskuun ja sillä on ollut selvä vaikutus paitsi inhimillisten kärsimysten vähenemiseen, niin myös yrityksen kannattavuuteen. Kalleimmaksi tulevat lyhyet, 1–3 päivää kestävät sairauspoissaolot.

”Onneksi juuri niitä voidaan torjua ihan ymmärrettävillä toimenpiteillä eli suojavälineiden käytöllä ja oikeilla työasennoilla. Ratkaisevaa tässä työssä on koko porukan sitouttaminen oikeaan toimintaan”, Kallio toteaa.

Yritykset ovat harvoin tietoisia työtapaturmien aiheuttamista todellisista kustannuksista. Tilanteet tulevat eteen yksitellen ja ne hoidetaan kaiken kiireen keskellä. Samalla kokonaisuus häviää näkyvistä.

”Sairauspoissaolot aiheuttavat kuitenkin keskimäärin noin viiden prosentin lisän yritysten palkkakustannuksiin. Kukin yritys voi laskea itse omilla luvuillaan, kuinka suurta lisäkustannusta se tarkoittaa omassa yrityksessä”, erityisasiantuntija Juha-Ville Mäkinen LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:stä toteaa. ”Monen yrityksen kohdalla viivan alle jäävä tulos voisi olla jopa kaksinkertainen, jos sairauspoissaolot saataisiin pienenemään puoleen nykyisestä.”

Voittajan valitsi raati, johon kuului asiantuntijoita Rakennusteollisuus RT ry:stä, Keskinäinen vakuutusyhtiö Fenniasta ja LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:stä. Valintaraati korostaa perusteluissaan sitä, että keskeistä työturvallisuustason nostamisessa ja ylläpitämisessä on yrityksen johdon määrätietoinen toiminta ja henkilöstön johtaminen.

Kultainen kypärä -työturvallisuuskilpailu on Talotekniikka-alan järjestöjen ja Keskinäinen vakuutusyhtiö Fennian joka toinen vuosi järjestämä kilpailu, jonka tarkoituksena on edistää alan työympäristöjen turvallisuutta ja antaa tunnustusta työturvallisuuden hyvin hoitaneille Talotekniikka-alan yrityksille. Kilpailu on avoin kaikille alalla toimiville yrityksille, niin urakoitsijoille, suunnittelijoille kuin teollisuudellekin.

Kultainen kypärä -työturvallisuuspalkinto myönnettiin tänä vuonna UVL Talotekniikka Oy:lle. Kuvassa vasemmalta lukien Hannu Laaksonen, toimitusjohtaja Kari Kallio, Jarno Mattila, Lauri Hakula ja Juho Kuntu.

Lue lisää

Katso kaikki