”Kriisi on kehittymisen paikka”

Heatcolla on panostettu energialaskentaan, elinkaariajatteluun ja tarvikkeiden reitin optimointiin.

Heatco oy:n tekninen johtaja Joni Kovanen. Kuva Heatco oy.

Heatco oy:n tekninen johtaja Joni Kovanen kertoo, että yrityksen vahvuus on perinteisesti ollut asuntotuotannossa. Sen vuoksi kuluva vuosi on ollut poikkeuksellinen. 

– Viime vuoden syyskuun lopussa lähti kysyntä putoamaan asuntotuotannon puolella, joten lähdimme päivittämään toimintamme painopistettä siten, että pystyimme vastaamaan markkinatilanteen muutokseen. Aiemmin teimme paljon talotehtaiden ja pienrakentajien projekteja. Viime syksystä lähtien olemme painottaneet toimintaamme liiketiloihin ja jonkin verran olemme tehneet myös teollisuuden projekteja. 

Kovanen kertoo, että painotus on tapahtunut melko kivuttomasti, sillä asiakkuuksia on ollut aiemminkin monessa eri segmentissä. 

– Olemme pystyneet kompensoimaan tilannetta melko helposti. Suunnittelijamme ovat muuntautumiskykyisiä, joten voimme olla tyytyväisiä tilanteeseen. 

Kriisi on usein myös kehittymisen paikka, niin myös Heatcolla. 

– Olemme panostaneet energialaskentaan ja elinkaariajattelua myös tuotu mukaan palveluvalikoimaan. Meidän visionamme on tällä hetkellä se, että saamme tuotua koko palvelukokonaisuuden asiakkaalle tarjolle, sekä pientaloissa että isommissa kohteissa. 

Elinkaariajattelu näkyy asiakkaan kukkarossa pitkällä aikajänteellä, sillä se lähtee pitkälti laitevalinnoista.

– Suunnittelun tukena on koko ajan laskenta kustannuksista koko elinkaaren ajalta. 

Peiliin katsomisen paikka 

Kovanen sanoo, että konsulteilla ja valmistajilla on ollut jo pitkään työkaluja siihen, että elinkaariajattelua pystyttäisiin viemään pitkälle ja jalostamaankin, mutta sitä ei ole viety täysimääräisesti käytäntöön. 

– Toki suurissa hankkeissa mietitään jo suunnitteluvaiheessa, mitkä ovat käyttöaikana kustannukset ja miten huoltovälejä pystytään optimoimaan. Työkalut ovat siis valmiina, joiden avulla voidaan viedä sama ajattelu myös pienempiin projekteihin ja kuluttajapuolelle. 

– Tietynlainen vanhakantaisuus näkyy tässä. On oltu ehkä hieman vanhollisiakin, mikä johtuu siitä, että projektit viedään rakennuspainotteisesti läpi eli keskitytään eniten rakennusvaiheeseen. Rakennusvaihevetoinen rakennustapa ei ole suosinut elinkaariajattelua. Pystymme parantamaan ja tehostamaan jo suunnittelupöydällä muitakin työvaiheita. 

Reitin optimointia

Energian kustannukset ovat heitelleet valtavasti, mikä on herättänyt myös kuluttajien kiinnostuksen. Elinkaariajattelussa mietitään etupainotteisesti ja kokonaisvaltaisesti kustannuksia. 

Heatcon suunnitteluprosessi sisältää myös tarvikkeiden reitin optimoinnin. 

– Tämä on meillä vahvasti keskiössä. Mietimme tarkkaan jo suunnitteluvaiheessa, mistä tavara tulee työmaalle. Yleisesti ottaen suunnittelijalla on melko vapaat kädet valita, mistä tuotteet tilataan. Me pystymme suunnitteluvaiheessa optimoimaan reitin pituuden ja haluamme suosia kotimaisia valmistajia.

– Suosimme suoratoimittamisen mallia, missä tavara menee suoraan valmistajalta työmaalle. Perinteisessä mallissa, jos otetaan esimerkiksi omakotitalotyömaa, niin lvi-suunnittelija tekee suunnitelman, lvi-asennus ottaa asennusurakan ja laskee tarvikkeet ja ajaa tukkuun ja ajaa kohteeseen, tekee asennustyötä, hakee lisää tarvikkeita ja ajaa taas takaisin. Me haluamme tuoda markkinoille muutosta siihen, että meillä on suunnittelijana tarkka tieto siitä, mitä tarvikkeita työmaalla tarvitaan ja sitä kautta urakoitsijankaan ei tarvitse erikseen laskea tavaran määrää.  Hyödynnämme suunnitelmista saatavaa tietoa tehokkaasti.

Kovanen sanoo, että Heatcolla on vahva tahtotila olla edelläkävijä tämänkaltaisella toimintamallilla. 

Automaation merkitystä ei voi korostaa liikaa

Kovanen jatkaa, että automaation merkitystä suunnittelussa ei voi korostaa liikaa. 

– Aiemmin puhuttiin vain suurista kohteista, mihin tuli automaatiota. Trendi on tällä hetkellä se, että automaatiota halutaan pienkohteissa enemmän ja enemmän. Tieto lisääntyy jatkuvasti, ja automaation avulla voidaan hallita energiankäyttöä. Eniten on ollut nyt esillä pörssisähköön liittyviä ohjauksia, millä pystytään hillitsemään kustannuksia. 

Kovanen painottaa, että automaatio- ja lvi-puolen suunnittelussa täytyy pitää mielessä, että järjestelmät ja automaatiosuunnitelmat on yhteensovitettu. 

– Silloin vasta voidaan sanoa, että automaatiosta saadaan konkreettista hyötyä.

Heatco Oy toimii tällä hetkellä 8 toimipisteessä: Jyväskylässä on kotipesä, Tampere, Lahti, Seinäjoki, Vantaa, Kuopio, Mikkeli ja Oulu. Liikevaihtoa kertyi viime vuonna noin 20 miljoonaa euroa.

Lue lisää

Katso kaikki