Korvenkylään suunnitteilla uusi koulurakennus

Lappeenrannan Korvenkylään on suunnitteilla uusi koulurakennus, joka rakennettaisiin nykyisen koulun paikalle.

Lappeenrannan Korvenkylään on suunnitteilla uusi koulurakennus, joka rakennettaisiin nykyisen koulun paikalle.

Lappeenrannan Toimitilat Oy:n projektijohtaja Jukka Mielikäisen mukaan lukuvuosi 2019–2020 opiskellaan koulun nykyisissä tiloissa. Uuden koulun suunnittelua esitetään alkavaksi syksyllä 2019 ja rakennustöiden alkamisajankohdaksi syksyä 2020. Tavoitteena on, että uusi koulu otettaisiin käyttöön tammikuussa 2021.

”Nykyinen koulurakennus on arvioiden mukaan käyttökelpoinen vielä koko ensi lukuvuoden ajan.”

Mielikäinen kertoo, että syksyn 2019 aikana selviää, tarvitaanko rakentamisen ajaksi väistötilaa.

”Jos tilaa tarvitaan, tarvittava väistötila pyritään osoittamaan mahdollisimman läheltä nykyistä koulua. Väistö tapahtuu todennäköisesti Korvenkylän seurakuntakodin ja Repokiven päiväkodin tiloihin. Väistöaika suunnitellaan mahdollisimman lyhyeksi, mahdollinen noin 5 kuukauden väistöjakso sijoittuu syyslukukaudelle 2020.”

Lasten ja nuorten lautakunnan toiveena on, että koulu ja sen yhteyteen rakennettava liikuntahalli suunniteltaisiin tiloiltaan toimivaksi ja tarpeen mukaan oppilasmäärään mukautuvaksi.

”Uusi koulu on suunnitelmien mukaisesti tarkoitus mitoittaa alkuvaiheessa koulun nykyiselle esiopetuksen ja 1.–6. vuosiluokkien oppilasmäärälle. Jos tarve pienenee alkuvaiheeseen suunnitellusta, tarpeeton tila voidaan sijoittaa toiseen kohteeseen.”

”Erilaiset tilaelementti- ja hirsirakentamisen ratkaisut mahdollistavat muunneltavuuteen liittyvät suunnitelmat. Kyse ei kuitenkaan ole parakkimaisista, väistötiloiksi suunnitelluista rakennuksista, vaan uusi koulu tulee näyttämään tavalliselta koulurakennukselta.”

Lappeenrannan Toimitilat Oy on käynnistänyt koulun hankesuunnittelun lasten ja nuorten lautakunnan pyynnöstä. Hankesuunnitelma tulee lasten ja nuorten lautakunnan sekä kaupunkikehityslautakunnan  hyväksyttäväksi syksyn 2019 aikana, jonka jälkeen kaupunginvaltuusto päättää hankkeen toteuttamisesta ja rahoittamisesta.

Mielikäisen mukaan kaupungin vuoden 2020 talousarvioon esitetään varattavaksi määrärahat koulun rakentamista varten.

”Investointi ja sen toteuttaminen vuoden 2020 aikana on kokonaiskustannuksiltaan taloudellisin ratkaisu.”

Lue lisää

Katso kaikki