Koja-Yhtiöt keskittyy teolliseen liiketoimintaansa

Koja Tekniikka Oy ja Mansen Putki Oy muodostavat Koja-Yhtiöiden talotekniikkaurakointiin erikoistuneen liiketoiminta-alueen. Koja-Yhtiöt on päättänyt keskittyä teolliseen liiketoimintaansa ja on tänään allekirjoitetulla kaupalla myynyt molempien yhtiöiden osakekannat.
Yhtiöillä on pitkä kokemus vaativien korjausrakennus- ja uudiskohteiden toteuttamisesta niin julkis-, liike-, toimisto- kuin asuinrakentamisessa. Uudeksi pääomistajaksi tulee pääomasijoittaja Interan hallinnoima rahasto ja Erkki Norvio. Lisäksi yhtiöiden omistuspohjaa laajennetaan ottamalla mukaan uusina osakkaina yhtiöiden ylintä toimivaa johtoa.
Tänään allekirjoitettu yrityskauppa selkeyttää Koja-Yhtiöiden strategiaa ja mahdollistaa jatkossa entistä paremmin yhtiön keskittymisen teollisen valmistustoimintansa kehittämiseen, jota yhtiön on tarkoitus edelleen laajentaa. Uusi omistuspohja mahdollistaa myös talotekniikkaurakointi-liiketoimintojen kasvattamisen ja kehittämisen aikaisempaa vahvemmin. Alan kasvunäkymät ovat hyvät.
Koja Tekniikka Oy:n toimitusjohtajana jatkaa DI Marko Holopainen ja Mansen Putki Oy:n toimitusjohtajana ins. Janne Koivula. Omistuspohjan muuttuminen ei aiheuta irtisanomisia tai mitään muita negatiivisia muutoksia henkilöstön asemassa. Päinvastoin, panostaminen kasvuun luo henkilöstölle uusia mielenkiintoisia mahdollisuuksia ja haasteita. Yhtiöiden ylin johto on jatkossa mukana myös vähemmistöomistajina.
Kaupalla ei ole vaikutusta yhtiöiden liiketoimintojen käytännön hoitamiseen eikä yritysten asiakkaille tai tavarantoimittajille antamiin sitoumuksiin. Yhtiöt myös jatkavat toimintaansa nykyisissä toimitiloissa Vantaalla ja Tampereella.
Osapuolet ovat sopineet, että kauppahintaa ei julkisteta.
Vuosi 2007 oli sekä Koja Tekniikka Oy:ssä että Mansen Putki Oy:ssä yksi historian parhaista. Liikevaihtoa kertyi yhteensä noin 29 miljoonaa euroa ja niiden palveluksessa on yhteensä noin 130 henkilöä. Myönteinen kehitys on jatkunut kuluvana vuonna, vuoden 2008 ensimmäinen puolisko oli vahva ja näkymät ovat suotuisat.
Koja-Yhtiöihin kuuluvat toteutetun kaupan jälkeen edelleen Koja-Yhtiöt Oy, Koja Oy, Kojacool Oy, Koja-Kiinteistöt Oy sekä Koja Invest Oy, joiden liikevaihto vuonna 2007 oli noin 50 miljoonaa euroa ja niiden palveluksessa on yhteensä noin 260 henkilöä.

Lue lisää

Katso kaikki