Kivenlahden metrokeskuksen suunnittelu etenee

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti varata K-Sky Sports Oy:lle alueen Kivenlahdesta liikuntahankkeen suunnittelua varten. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa liikunta- ja hyvinvointitilaa noin 7 000-10 000 k-m2.

Liikunta- ja hyvinvointihanke tukisi Kivenlahden palvelutarjontaa tuomalla monipuolisia palveluita helposti joukkoliikenteellä saavutettavaksi.

Varausalue on osa koko Kivenlahden metrokeskuksen asemakaavan varausaluetta, joka on varattu SRV Yhtiöt Oyj:lle ja Kojamo Oyj:lle asemakaavamuutoksen edellyttämää suunnittelua varten.

Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto hyväksyi myös kaksi suunnitteluvarauksen jatkoa Kivenlahden metrokeskuksen alueelta. SRV Yhtiöt Oyj:lle ja Kojamo Oyj:lle aiemmin tehtyä varausta asuntohankkeiden suunnittelua varten jatkettiin sekä lisättiin Asuntosäätiön Rakennuttaja Oy:n varauksen saajaksi.

Lisäksi elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti jatkaa varausta SRV Yhtiöt Oyj:lle ja Kojamo Oyj:lle liikekeskus- ja asuntohankkeiden suunnittelua varten.

Kivenlahden metrokeskuksen asemakaava on hyväksytty valtuustossa 29.4.2019. Asemakaavassa varausalue on osoitettu keskustatoimintojen korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa asuntoja, liike- ja toimistotiloja, julkisia ja yksityisiä palveluja, opetustoimintaa palvelevia tiloja sekä maanalaisen pysäköintilaitoksen.

Kortteliin sijoittuu Kivenlahden metroaseman sisäänkäynti. Asemakaavan tultua voimaan on perusteltua täsmentää koko kaava-alueen kattava suunnitteluvarauksia yksityiskohtaisemmiksi varauksiksi.

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti myydä tarjouskilpailussa korkeimman tarjouksen tehneelle Hausia Oy:lle korttelin 12220 tontit 2, 3 ja 4 asemakaavan mukaiseen rakentamiseen. Tontit sijaitsevat Tapiolassa uudella Jousenpuiston asemakaava-alueella Urheilupuiston metroaseman läheisyydessä.

Lue lisää

Katso kaikki