Kirkkonummella ja Sipoossa valvotaan työpaikkojen radonia

 

Kirkkonummi ja Sipoo on joulukuusta 2018 alkaen laskettu niin sanotuiksi radonkunniksi, joissa radonmittaukset työpaikoilla ovat pakollisia. Radon on maaperästä sisäilmaan kulkeutuva näkymätön ja hajuton radioaktiivinen kaasu, joka lisää riskiä sairastua keuhkosyöpään.

Tarkastukset tekee Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue.

Vain joka kolmas työpaikka oli tehnyt vaaditut radonmittaukset

Harva työpaikka on tehnyt vaaditut radonmittaukset. Tämä selvisi syksyllä 2019 ja alkuvuodesta 2020 tehdyssä radonvalvonnassa.

Valvonnassa tarkastettiin 458 sellaista työpaikkaa, jossa radonmittaukset tulee olla tehtyinä. Työpaikoista vain 148 oli tehnyt mittaukset (32 % valvontakohteista). 310 työpaikalla mittaukset olivat tekemättä (68 %). Valvontaa tehtiin tuolloin Forssassa, Jokioisissa, Karkkilassa ja Siuntiossa.

Työpaikat: radonmittaus kannattaa aloittaa heti

Jos Sipoossa tai Kirkkonummella sijaitsevan työpaikan radonmittaus on tekemättä, se kannattaa aloittaa nyt. Mittaus kestää kaksi kuukautta. Ohjeet mittaukseen löytyvät Säteilyturvakeskuksen sivulta Radon työpaikoilla.

Työpaikan radonmittaukset koskevat myös monia työpaikkoja, jotka sijaitsevat muualla kuin nyt tarkastettavissa kunnissa. Säteilyturvakeskuksen nettisivuilta löytyy tietoa siitä, missä tapauksissa työpaikan tulee selvittää radonpitoisuus, ja missä kunnissa työpaikkojen radonmittaus on pakollinen. Radonmittausten tekeminen on työnantajan vastuulla.

Radonmittauksen voi tilata esimerkiksi Säteilyturvakeskuksesta, jolloin se lähettää mittauspurkit työpaikalle.

Lue lisää

Katso kaikki