Kirkkohallitus parantaa energiatehokkuuttaan

Energiasaneerauksen tavoitteena on kiinteistötekniikan modernisointi ja energiankäytön aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen tuntuva alentaminen.

Helsingin Etelärannassa sijaitsevaan Kirkkohallituksen kiinteistöön tehdään energiasaneeraus, jonka tavoitteena on kiinteistötekniikan modernisointi ja energiankäytön aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen tuntuva alentaminen. Projektin suunnittelee ja toteuttaa LeaseGreen.

”Haluamme tehdä taloudellisesti kannattavan investoinnin, joka leikkaa tehokkaasti päästöjä ja parantaa tiloissa työskentelevän henkilökunnan viihtyvyyttä”, Kirkon eläkerahaston kiinteistösijoituspäällikkö Minna Jokinen sanoo.

”Odotamme, että energiaprojektin jälkeen meillä on moderni ja helposti hallittava talotekninen kokonaisuus ja hyvin valaistut toimitilat. Investointi tehokkaampaan energiankäyttöön vaikuttaa

myönteisesti myös kiinteistön arvoon.”

Eteläranta 8:ssa sijaitseva Kirkkohallituksen kiinteistö on rakennettu vuonna 1955 ja sen kerrosala on 8 747 neliömetriä. Rakennukseen on tehty laaja perusparannus vuonna 1991 ja pienempiä saneerauksia 2000-luvulla. Rakennuksen omistavat Kirkon eläkerahasto ja Kirkon keskusrahasto. Kirkkohallitus muutti kiinteistöön vuonna 2014.

Tekniikka on kehittynyt nopeasti

Nyt toteutettavassa projektissa modernisoidaan talon rakennusautomaatiojärjestelmä, vaihdetaan

ilmanvaihtoon energiatehokkaita puhaltimia, parannetaan ilmanvaihdon kanaviston toimivuutta ja vaihdetaan valaistus LED-tekniikkaan.

LeaseGreen arvioi, että modernisointi tuottaa kiinteistön omistajille kaikkiaan 900 000 euron elinkaarisäästöt. Minna Jokisen mukaan investointipäätös syntyi, koska alan tekniikka, erityisesti poistoilman lämmöntalteenotto ja LED-valaisimet, ovat kehittyneet nopeasti.

Vastuullisuus ei heikennä tuottoja

Kirkon eläkerahaston kiinteistösalkussa on useiden kiinteistörahastojen lisäksi kuusi kiinteistökohdetta, jotka eläkerahasto omistaa osittain yhdessä muiden sijoittajien kanssa. Jokinen sanoo, että rahaston kiinteistösijoitusten tavoitteena on vakaa tuotto, tasainen kassavirta ja suojautuminen inflaatiota vastaan.

”Kirkon eläkerahaston ilmastonmuutosstrategian tavoitteena on vähentää johdonmukaisesti sijoitustoimintansa hiilijalanjälkeä. Hiilijalanjälkeä seurataan Kirkon eläkerahaston osakesijoituksissa hyvin tarkkaan ja yhä enemmän myös suorissa kiinteistökohteissamme. Odotamme, että energiasaneeraus pienentää tuntuvasti kiinteistön hiilijalanjälkeä.”

Kirkon eläkerahaston uusi ilmastonmuutosstrategia hyväksyttiin joulukuussa 2016. Rahaston kaikkien sijoitusten markkina-arvo oli 1,4 miljardia euroa vuoden lopussa, ja sijoitusten tuotto kohosi viime vuonna 7,9 prosenttiin.

Lue lisää

Katso kaikki