KIRA-digi alkaa tuottaa tuloksia

Talotekniikka-lehti poimi muutaman näytteen KIRA-digin kokeiluista, jotka ovat etenkin talotekniikan näkökulmasta kiinnostavia.

Noin vuoden käynnissä ollut kiinteistö- ja rakennusalan digitalisoitumista edistävä KIRA-digi-hanke tuottaa jo hedelmää. Kokeiluhankkeet ovat KIRA-digin näkyvin ja euroissa mitattuna suurin osa-alue.

Vuoden aikana hankkeeseen on tullut 260 hakemusta, joista 78 on rahoitettu. Rahoitettujen hankkeiden tuki on ollut yhteensä 2,5 miljoonaa euroa. Kaikki rakennetun ympäristön vaiheet ovat maankäytöstä ylläpitovaiheeseen asti edustettuina.

Moni kokeiluhanke on käynnissä, valmistakin alkaa olla. Parhaiten edistyneiden kokeilujen hedelmät ovat jo kaupallisessa käytössä. KIRA-digin vetäjät korostavat, että epäonnistuneista kokeiluista on opittu eniten.

”Iso tavoitteemme on saavuttaa yhteen toimiva rakennetun ympäristön tiedonhallinnan ekosysteemi ja saada tieto-omaisuus pois siiloista koko alan hyötykäyttöön”, kertoo hankkeen vetäjänä toimiva digipäällikkö Teemu Lehtinen.

Haastavaa tehtävää lähestytään kolmella kärjellä. Ensiksi toimintaympäristöä aiotaan ketteröittää, mikä tarkoittaa toimijoiden, asenneilmapiirin, ajattelutavan ja kulttuurin muuttamista avoimempaan suuntaan. Toiseksi tieto pitää saada virtaamaan, mikä tarkoittaa, että Suomeen pitää rakentaa infrastruktuuria, jossa tiedon hyödyntäminen, tiedon tarjoaminen olisi helpompaa. Tämä edellyttää rajapintojen avaamista.

”Kolmantena haluamme tuoda kokeilukulttuuria alalle. Siihen keskeinen elementti on kokeilurahoitus. KIRA-digista voi saada 40 prosenttia tukea uusille digikokeiluille”, Lehtinen kertoo.

KIRA-digin ensimmäiseen kokeiluhankkeiden Demo Day pidettiin tiistaina 7.11.2017. Tilaisuudessa valmistuneet kokeiluhankkeet pitchasivat ensiksi tuloksiaan, jonka jälkeen hankkeisiin sai käydä tutustumassa vetäjiensä opastuksella.

Talotekniikka-lehti poimi muutaman näytteen KIRA-digin kokeiluista, jotka ovat etenkin talotekniikan näkökulmasta kiinnostavia.

Visuaalinen tapa johtaa työmaata

”On kummallista, että kerran viikossa työmaan kallein ihminen pistetään kynä kädessä kiertämään työmaata ja tarkastamaan, että asennukset on tehty oikein. Eikö tuon voisi tehdä toisin? Meillä on tähän tulossa videopohjainen ratkaisu”, kertoo toimitusjohtaja Tommi Lehtonen UNITC Oy:sta.

Lehtonen vetää kokeilua nimeltä UcMore, joka on rakennetun todellisuuden “As Build” alusta- ja palveluratkaisuhanke.

Interaktiivisella panoramavideototeutuksella mahdollistetaan rakennustyömaan edistymisen visuaalinen dokumentointi. Hankkeen tarkoituksena on taltioida laserkeilaten sekä 360-videoiden rakennustyömaan kehitystä.

Pelkkä videon katselu passivoi, siksi toteutuksesta haluttiin tehdä interaktiivinen, eli katsoja voi valita, miten kameranäkymä liikkuu.

”Usein hienot softat eivät lähde toimi käytännössä, kun kaikki eivät ota niitä käyttöönsä. Tässä tapauksessa riittää, että muutama ihminen osaa sitä käyttää”, Lehtonen sanoo.

BIM kohtaa rakennusvalvonnan

Sova3D Oy, Gravicon Oy ja Vantaan kaupungin rakennusvalvonta tekevät yhdessä kokeiluprojektin, jossa osana rakennusvalvontaprosessia hyödynnetään IFC-malleja monessa vaiheessa. Kokeilu kulkee nimellä BIM-mallit rakennusvalvonnan tarkastuksessa ja vuorovaikutusprosessissa.

”Prosessi nopeutuu ja vuorovaikutus paranee, kun 3D mallia voi pyörittää netin yli”, kertoo Sova3D Oy:n toimitusjohtaja Petri Kokko.

Ensimmäinen tavoite on ottaa vastaan suunnittelijoilta 3D IFC aineisto ja käyttää aineistoa vuorovaikutuksessa suunnittelijan, rakennusvalvontaviranomaisen ja hankkeeseen ryhtyvän kesken. Toisena tavoitteena on hyödyntää IFC-mallia osana koneellista tarkastamisprosessia.

Kolmantena tärkeänä hankkeena on inhimillisen tekijän koestaminen. Eli projektin aikana kerätään tietoa siitä kuinka hyvin suunnittelijat, rakennustarkastusviranomaiset ja rakennushankkeeseen ryhtyjät omaksuvat uuden toimintatavan.

Neljäntenä vaiheena voidaan pitää aineiston hyödyntämistä 3D-kaupunkimallin ylläpidossa. 3D-mallinnus nopeuttaa ja helpottaa päätöksentekoa.”3D-aineisto avaa silmät etenkin maallikoilla esimerkiksi kunnan rakennuslautakunnassa aivan eri tavalla kuin paperille tulostettu 2D-malli”, Kokko sanoo.

Hulevesien mallintaminen kaupunkiympäristössä

Koetyö parantaa kuntien mahdollisuuksia arvioida hulevesiriskejä ja paikallisia tulvia sekä luo menetelmän hulevesien hallintaan. Kyseessä on ainutlaatuinen lopputulos, jonka tuottaminen on mahdollisimman automaattista niin että lopputulos on luotettava.

Koetyössä tuotetaan monikanavalaserkeilausaineiston perusteella mahdollisimman automaattisesti toimiva menetelmä maanpinnan luokitteluun. Erityisenä tavoitteena on erotella vettä läpäisevät pinnat ja vettä läpäisemättömät pinnat. Menetelmä mahdollistaa työkalun kehittämisen kuntien hulevesien mallintamiseen ja hallintaan.

Tarjoustyöskentely tehokkaaksi

Idea Duuersin kokeiluhankkeelle syntyi nykyisten pilottiasiakkaiden haastatteluissa. Näissä selvisi, että isoissa urakoissa alihankinta ja lisätyö tuottavat suuren määrän tarjouspyyntöjä ja tarjouksia, joiden laadussa, vertailtavuudessa ja läpimenoprosentissa on huomattavaa parantamisen varaa.

”Autamme rakennusalan yrittäjiä säästämällä heidän aikaansa varsinaiseen työn tekoon vähentämällä tarjoustyön viemää aikaa”, tiivistää projektin viestintävastaava Paula Viinamäki, Duuers Oy:sta.

Kokeiluhankkeen päätavoitteena on luoda ja validoida pohja ratkaisulle, joka parantaa laatua ja vauhdittaa tarjouspyyntöprosessia.

Lisää asiaa digitalisoituvasta rakennusalasta.

Teksti ja kuvat Minna Kärkkäinen

Lähde: KIRA-digi

Lue lisää

Katso kaikki