Kiinteistöpalveluala palkkaa ja kouluttaa lisää työntekijöitä taantumasta huolimatta

Merkittävänä työllistäjänä avainasemaan noussut kiinteistöpalveluala rekrytoi ja kouluttaa työntekijöitä talouden alamäestä huolimatta vauhdikkaasti. Reilut 100.000 työntekijää työllistävä ala tarjoaa edelleen runsaasti töitä erityisesti siivous- ja huoltotehtävissä. Alan merkitys työllistäjänä voimistuu entisestään, kun yritykset tulevat lähivuosina tarjoamaan työpaikkoja tuhansille uusille työntekijöille.
Kiinteistöpalvelualan yritykset käyttävät nyt entistä enemmän voimavaroja sekä alalle hakeutuvan työvoiman että jo olemassa olevan henkilöstönsä kouluttamiseen. Monipuolinen ala ja tehtävien monipuolistuminen sekä teknistyminen vaativat tekijöiltään yhä rautaisempaa osaamista ja ammattitaitoa. ”Yrityksissä nähdään vahvasti, että kiinteistöpalvelualalla on talouden hiipumasta huolimatta hyvät ja vakaat tulevaisuudennäkymät ja sitä kautta alan merkitys työllistäjänä kasvaa lähitulevaisuudessa”, toteaa Kiinteistöpalvelut ry:n toimitusjohtaja Pia Gramén.
Alan yritykset ovat kantaneet tähän mennessä suurelta osin vastuun sekä henkilöstönsä ammatillisesta perus- että jatkokoulutuksesta. Oppisopimuskoulutus on koettu toimivaksi tavaksi lisätä henkilöstön valmiuksia ammattimaisten palvelujen tuottamisessa asiakkaille. Teoria ja käytäntö nivoutuvat oppisopimuskoulutuksessa tehokkaasti vastaamaan kunkin yrityksen omia tarpeita. Oppisopimuskoulutettujen kautta saadaan päivitettyä myös muun henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa työelämän odotusten ja vaatimusten mukaiseksi. Alan isoimpien yritysten ohella myös pienemmät toimijat ovat alkaneet aktiivisesti käyttää oppisopimusta varteenotettavana vaihtoehtona henkilöstönsä ammatillisen osaamisen kehittämisessä. Niille, jotka harkitsevat alan vaihtoa tai muuten alalle tuloa, oppisopimus on luonteva ja monesti työntekijälle taloudellisesti kätevä väylä päästä kiinni alan monipuolisiin työskentelymahdollisuuksiin, sillä opiskeluaika ei katkaise ansioita. Kiinteistöpalveluala tarjoaa monia mahdollisuuksia myös osatyökykyisille sijoittautua työelämään, jolloin alan merkitys syrjäytymisen ehkäisijänä kasvaa kokonaisuutenaan taloustaantuman oloissa.
Meneillään on alan ammatillisten perustutkintojen perusteiden uudistamistyö, jonka tavoitteena on tuottaa työelämän tarpeita vastaavia koulutuskokonaisuuksia. Työn alla on muun muassa uusi, syksyllä 2010 käyttöön otettava kiinteistöpalvelujen perustutkinto, jossa on omat koulutusohjelmansa kiinteistönhoidolle ja toimitilapalveluille. Uudella rakenteella pyritään kasvattamaan alan tutkintoihin hakeutuvien opiskelijoiden ja toimialalle hakeutuvan aikuisväestön sekä suoritettavien ammattitutkintojen määrää.

Lue lisää

Katso kaikki