Kiinteistöliitto: Taloyhtiö, muista korjauksen aikainen vakuutusturva

Taloyhtiön on varauduttava riskeihin varmistamalla taloyhtiön vakuutusturva korjaushankkeen ajaksi, Kiinteistöliitto muistuttaa.

Taloyhtiön kiinteistövakuutus turvaa taloyhtiön rakenteet eli seinät, katot ja lattiat ja vakuuttaa ne.

Kiinteistöliiton mukaan taloyhtiön hallituksen kannattaa kuitenkin miettiä oman vakuutusturvansa taso korjaushankkeen aikana. Laajaan kiinteistövakuutukseen kuuluu yleensä hallituksen vastuuvakuutus, joka korvaa hallituksen päätöksillään aiheuttamat taloudelliset vahingot.

Hallituksen vastuuvakuutuksessa on korjaushankkeessa ongelmalista se, että korvaussummat ovat yleensä kovin pieniä.

Ennen kuin hanke pyörähtää käyntiin, on taloyhtiön muistettava tehdä niin sanottu riskilisäilmoitus vakuutusyhtiölle. Ilmoitus on tehtävä kaikista korjaushankkeista, joihin liittyy vakuutuksen kannalta jokin lisäriski. Vakuutusyhtiöllä on lisääntyvän riskin takia oikeus periä taloyhtiöltä lisämaksua.

Korjaushankkeiden keskiössä on rakennustyövakuutus, jolla vakuutetaan rakenteilla tai korjattavana oleva rakennus. Rakennustyövakuutus korvaa rakennustyössä työn kohteelle aiheutuneet äkilliset ja ennalta arvaamattomat vahingot ehdoissa luetelluin rajoituksin.

”Suosittelen, että rakennustyövakuutuksen ottaa urakoitsija, ei taloyhtiö”, Kiinteistöliiton vanhempi lakimies Kristel Pynnönen sanoo.

Lue lisää

Katso kaikki