Kiinteistöliitto: Kiinteistöille kehitettävä luotettava kuntoindeksi

Kiinteistöliiton mukaan asuntoja markkinoidaan ylisanoin ja epämääräisesti. Markkinoinnissa käytetään entistä enemmän kuvia myytävästä huoneistosta, pintamateriaaleista ja varusteista, jotka ovat huoneistonomistajan vastuulla. – Asumiskustannusten kannalta huomattavasti tärkeämmistä eli taloyhtiön vastuulla olevien rakennusosien ja laiteteknisten järjestelmien kunnosta ei ole usein tietoa, vaan valistunut arvaus, totesi Suomen Kiinteistöliiton toimitusjohtaja Harri Hiltunen Kiinteistö 05 -messuilla.

Monilta taloyhtiöiltä puuttuu pitkän aikavälin kunnossapito- ja korjaussuunnitelma sekä kattava korjaushistoria. Näin asunnon ostajalla ei ole mahdollisuutta arvioida tulevaisuuden suuria korjauksia, eikä niistä aiheutuvia kustannuksia. Kaukonäköistä tavoiteasettelua asunto-osakeyhtiöissä vaikeuttaa myös se, ettei ole olemassa mittareita, joilla asunto-osakeyhtiön teknistaloudellinen arvo voidaan kuvata.

Kiinteistöliitto vaatii, että kiinteistö- ja rakennusalan toimijoiden on kehitettävä luotettava rakennusten teknistä kuntoa kuvaava indeksi. Kiinteistö- ja rakennusalan on sovittava vapaaehtoisen kuntoindeksin ja luokittelun pelisäännöistä. Yksi kuntoindeksin luonteva osa olisi käyttöönotettava energiatodistus.

Kuntoindeksin tavoitteena pitkällä aikavälillä olisi saada kiinteistöt hyvään kuntoon ja pienentää ns. korjausvelkaa. – Jos kahdessa vierekkäisessä taloyhtiössä on myynnissä saman kokoinen asunto, kuinka ostaja voi hahmottaa kumpi niistä on parempi, Hiltunen kysyy. Kuntoindeksi toisi peruskorjausmarkkinoille kaivattua läpinäkyvyyttä ja edesauttaisi pitkäjänteistä päätöksentekoa.

Alan toimijoiden ja tutkimuslaitosten on pyrittävä mahdollisimman kattavaan, mutta toisaalta yksinkertaiseen menettelyyn, jolla olemassa olevan rakennuksen tekninen kunto voidaan määritellä ja luokitella esimerkiksi viisiportaisella tähtiluokituksella. Tarvittavaa tietoa löytyy esimerkiksi tehdyistä kuntoarvioista, kuntotutkimuksista, tilinpäätöksistä, asuntokaupan kuntotarkastuksista, piirustuksista ja huoltokirjasta.

Lue lisää

Katso kaikki