Kiinteistöjen elinkaaren hallintaa digitalisaatiolla

Are on mukana KIRA-digi -hankkeessa, jossa tutkitaan mahdollisuutta digitalisoida kiinteistön elinkaareen vaikuttavat rakennusosat sekä talotekniikka. Tämän ajatellaan tapahtuvan pääosin yhdistelemällä saatavissa olevaa suunnittelu- ja ylläpitovaiheen dataa sekä muilla kiinteistön omilla rakenne-, järjestelmä- ja laitetiedoilla sekä niiden teknisillä käyttöiällä ja arvioidulla kulumisella.

Suunniteltava järjestelmä toimii työkaluna sekä kiinteistönomistajalle sekä isännöitsijälle, jotka tarvitsevat tietoa niin yksittäisestä kiinteistöstä kuin kiinteistösalkusta. Järjestelmä voisi mahdollisesti tuottaa tulevista korjaus- ja saneeraustarpeista valmiiksi aikataulutettua ja ryhmiteltyä tietoa. Näin voitaisiin tarkastella isojakin kiinteistömassoja ja niiden korjaustarvetta.

Ennakoivat korjaukset ovat resurssiviisasta toimintaa, joka säästää kiinteistönomistajan varoja ja mahdollistaa helpon tavan suunnitella töitä, jolloin päästään eroon hätäkorjauksista. Avoimen datan pohjalta voidaan Suomeen luoda uusia palveluita kiinteistökannan korjausvelan pienentämiseen mahdollisimman järkevällä tavalla.

Pilottikohteeksi on valikoitunut jyväskyläläisen Onerva Mäen koulun tila. Hankkeen lopussa mallinnetaan tila, jossa pystytään havainnoimaan pintojen, rakenteitten ja talotekniikan kiinteistön elinkaaren aikana.

Hanke tehdään yhteistyössä Jyväskylän Tilapalvelun, Senaatti-kiinteistöjen, Granlundin, Vahasen, Buildercomin ja ISS:n kanssa. Onerva Mäen koululla jäsenet tutustuivat pilottikohteeseen ja yhteisissä workshopeissa hanke on saatu hyvin liikkeelle.

”Digitalisuus tulee olemaan meille uusi tiedolla johtamisen tie. Tämän hankkeen talotekniikassa se on mahdollisuus edetä kohti tarpeenmukaista huoltoa perinteisen määräaikaishuollon sijasta. Parhaan kiinteistön ylläpidon ja huollon määrittelee tieto, eivät olettamukset tai vanhat toimintatavat. Me arelaiset odotamme innolla, mitä uutta opimme tästä KIRA-digi-hankkeesta”, kertoo Aren aluejohtaja Ari Kinnunen.

 

Jätä kommentti

*

*