Kiinteistö- ja rakentamisalan koulutus- ja osaamisbarometri 2008 – Koulutuspaikkoja sopivasti, keskeyttämisiä liikaa

Kiinteistö- ja rakentamisalan koulutus- ja osaamisbarometri julkistettiin KIRA-foorumin yhteydessä tiistaina. Barometri tarkastelee kiinteistö- ja rakentamisalan toimintoihin osallistuvaa henkilöstöä yli koko rakennetun ympäristön elinkaaren kiinteistönmuodostuksesta aina kunnossapito- ja korjaustoimintaan sekä kiinteistönpitoon. Tarkastelu sisältää talonrakennuksen, maa- ja vesirakentamisen, lvi-tekniikan, maanmittauksen ja kiinteistöjohtamisen sekä arkkitehtien kaikki koulutustasot.
Barometrin mukaan alan työllisyystilanne on vuoden 2007 tilastotietojen valossa erittäin hyvä, noin 275 000 henkeä. Heistä 170 000 työskentelee rakentamisalalla ja 105 000 kiinteistöpalveluissa. Toimialan työttömien osuus oli vuodenvaihteessa alimpana sitten vuoden 1990.
Viime vuosien hyvässä markkinatilanteessa jopa 70 % kiinteistö- ja rakentamisalan yrityksistä on kokenut rekrytointivaikeuksia. Syksyllä 2008 tapahtunut suhdanteiden heikentyminen ei saa vaikuttaa toimialan koulutusmääriin leikkaavasti, sillä henkilöstön laajamittainen eläköityminen ja toimialan muutos kohti yhä laajempia palvelukokonaisuuksia turvaavat työllisyyden opiskelijoille, jotka nyt aloittaessaan valmistuvat vasta pitkälti 2010-luvulla.
Rakentamisalan oppilaitosten aloituspaikkamääriä on kaikilla koulutustasoilla kasvatettu 1990-luvun puolivälin aallonpohjastaan noin 50 prosenttia. Tämä on alkanut vaiheittain vaikuttaa myös valmistuvien määrään. Kaikki koulutustasot huomioiden toimialalle valmistuu lähivuosina noin 3600 koulutettua työntekijää vuosittain.
Kokonaisuutena koulutuksen noin 5500 aloituspaikkaa vastaavat eläköityvien määrää kohtuullisen hyvin, mutta keskeyttäneiden osuus on suuri eikä edes aloituspaikkojen volyymi sisällä joustoa yritysten kansainvälistymiselle tai yritystoiminnan laajentamiselle.

Lue lisää

Katso kaikki