Kiinteistö- ja rakennusmarkkinoiden kasvuvauhti hidastuu pääkaupunkiseudulla

Asuntorakentaminen on tauon jälkeen vilkastumassa pääkaupunkiseudulla samalla, kun toimitilarakentamisen kasvu näyttää hidastuvan, toteaa Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry suhdannetiedotteessaan. Talouskehityksen epävarmuus alkaa pikku hiljaa näkyä ja esimerkiksi uusien asuntoluottojen määrän kasvu on lähes pysähtynyt. Myös uusien hankkeiden käynnistyksiä arvioidaan aikaisempaa tarkemmin. Kiinteistömarkkinoilla tahti näyttää jatkuvan vilkkaana ja toimitilakauppoja arvioidaan tänä vuonna tehtävän yhtä paljon kuin viime vuonnakin.
Toimitilamarkkinoille valmistuu runsaasti uutta tilaa, mikä osaltaan tulee vaikuttamaan siihen, että tilojen vajaakäyttöaste tuskin laskee 7 prosentista. Uudet toimitilat kiinnostavat käyttäjiä, joten vanhoja on entistä vaikeampi vuokrata. Tämän vuoksi omistajien pitääkin kiinnittää huomioita vanhojen tilojen peruskorjaukseen ja ideoida tarvittaessa tilojen käyttötarkoitusmuutoksia.
Kasvua nyt asuntorakentamisessa
Tuoreiden tietojen mukaan asuntorakentamista on loppu- ja alkuvuoden aikana käynnistymässä selvästi enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Tällä vastataan muuttoliikkeen ja työpaikkojen lisääntymisen aiheuttamaan kysyntään. Vaikka kuluttajien asunnonostoaikeet ovat lievässä laskussa, ne ovat silti edelleen korkealla tasolla. Liikerakentamisessa huippu näyttää olevan saavutettu. Hankkeita on suunniteltu käynnistettävän vähemmän kuin vuosi sitten, jolloin aloitusmäärät olivat ennätyksellisen suuria. Toimistorakentamisessa ei myöskään enää ole näkyvissä samanlaisia kasvavia aloitusmääriä kuin viimeisen vuoden aikana on nähty. Myös teollisuusrakentamisessa hankkeita on käynnissä runsaasti, vaikka näiden merkitys ei pääkaupunkiseudulla ole kovin suuri. Liikenne- ja logistiikkarakentamista vauhdittaa Vuosaaren satamahanke.
Resurssiongelmat ja kustannuspaineet jatkuvat
Tulevassa vuodenvaihteessa ei ole luvassa yhtä paljon uusien kohteiden aloituksia kuin viime vuodenvaihteessa. Resurssien riittävyyden kannalta tämä on hyvä asia. Ennen tätä vuotta aloitettujen hankkeiden päättyminen voi pikku hiljaa helpottaa työvoimapulaa. Kysyntä ylittänee kuitenkin tässä asiassa tarjonnan, koska korjausrakentamista ei ole pystytty työvoiman niukkuuden vuoksi tekemään tarvittavissa määrin, kun uudisrakentaminen on ollut
niin voimakasta. Jatkossa korjausrakentamisen määrä tulleekin jopa ylittämään uudisrakentamisen.
Kustannusten nousu on edelleen kasvava ongelma rakentamisessa.
Rakennuskustannusindeksin nousuvauhti oli heinäkuussa lähes 6 %. Kasvuvauhti on yli kaksinkertainen kuluttajahintaindeksiin verrattuna, eli rakentamisen suhteellinen kalleus lisääntyy.
Lisätietoja: Tekninen johtaja Raimo Seppälä, puh. 040 550 5587 ja toimitusjohtaja Jani Saarinen, puh. 0400 625 670.

Lue lisää

Katso kaikki