Kiinteistö- ja rakennusmarkkinoiden huippukausi päättymässä pääkaupunkiseudulla

Kiinteistö- ja rakennusalan suhdanteiden suunta on alaspäin, vaikka käyttöasteet ja rakentamisen volyymi ovat vielä korkealla. Erityisesti uusien asuntojen ja toimitilojen rakentamisen aloitukset vähenevät. Myönteiset näkymät ovat korjaus- ja infrarakentamisessa, joihin on nyt vapautumassa resursseja.Talousnäkymien heikkeneminen vähentää tilojen ja rakentamisen kysyntää
Korkeana pysynyt inflaatio merkinnee sitä, että Euroopan keskuspankki EKP ei tule laskemaan korkoa lähiaikoina. Kaikkiaan taloustilanne on nyt heikkenemässä jyrkemmin kuin viime vuosikymmenen vaihteessa. Kiinteistökauppojen määrä on vähentynyt voimakkaasti kuluvan vuoden toisella ja kolmannella neljänneksellä. Toimistojen vajaakäyttöaste on nyt noin 8 % ja tulee nousemaan loppuvuonna, kun uusia tiloja valmistuu valtavasti toimistomarkkinoille.

Pääkaupunkiseudun rakentaminen edelleen kohtalaisessa vauhdissa
Pääkaupunkiseudulla suunnitellaan käynnistettäväksi runsaasti sekä asunto‑ että liikerakennushankkeita. Nykyisessä epävarmassa taloustilanteessa on kuitenkin ilmeistä, että suunniteltuja aloituksia lykätään tuonnemmaksi. Liike‑ ja toimistorakentaminen vähenee pääkaupunkiseudullakin hyvin korkealta tasoltaan. Muutos tapahtui keväällä. Julkisten rakennusten aloitusmäärät ovat kasvaneet pääkaupunkiseudulla kuluvana vuonna kun taas teollisuus- ja varastorakentamisen määrät ovat selvästi vähenemässä. Valmiiden myymättömien asuntojen määrä ei ole kasvanut viime vuodenvaihteesta. Pääkaupunkiseudun asuntokauppa on näin ollen käynyt jatkuvasti kohtuullisesti. Koko maan osalta tilanne on huonompi. Rautakaupan myynnin kasvu oli kuluvan vuoden tammi-elokuussa 1,5 prosenttia ja kuukausivaihtelut ovat olleet poikkeuksellisen suuria.

Tilaajille vapautumassa resursseja rakennusmarkkinoilta
Rakennusliikkeiden tilauskanta on yhä melko vahva, vaikkakin se on loppukesällä heikentynyt. Heikentyvistä työllisyysnäkymistä huolimatta ammattityövoiman puute nähdään rakennusliikkeissä tuotannon kasvun esteenä. Aloitusten vähenemisen myötä rakennusliikkeiden mielenkiinto uusiin hankkeisiin kasvaa ja resursseja on vapautumassa myös korjausrakentamisen puolelle.

Talouden epävarmuus näkyy rakennus‑ ja kiinteistömarkkinoilla
Rakennus‑ ja kiinteistömarkkinat ovat olleet poikkeuksellisen vilkkaat pääkaupunkiseudulla viime vuosina. Nyt nähtäneen hintakorjauksia sekä asuntopuolella että toimitilapuolella. Kiinteistömarkkinoilla arvonmuutokset tullevat olemaan miinuspuolella. Toimitilamarkkinoilla on syntymässä turbulenssia, kun uusia toimitiloja valmistuu runsaasti markkinoille.

Lue lisää

Katso kaikki