Kiinteistö- ja rakennusalan huippuosaamista ei saa ajaa alas!

Kiinteistö- ja rakennusalan järjestöt ovat huolissaan toimialan huippuosaamisen ja tutkimus- ja kehitystoiminnan tilasta. Toimialan tutkimus- ja kehitystoimintaa uhkaa täydellinen hiipuminen, ellei sen resursseja suunnitelmallisesti vahvisteta. Erityisen huolissaan järjestöt ovat infra-alan ja julkisen sektorin hankintaorganisaatioiden osaamisesta.
Kiinteistö- ja rakennusalalta katoaa arvioiden mukaan 20-40 huippututkijaa vuosittain. Tutkijat eläköityvät ja osa siirtyy toimialoille, joiden tutkimukselle on enemmän kysyntää. Innovaatioyliopistoa perustettaessa on suuri vaara, että koko kiinteistö- ja rakennusalan opetus jää muiden toimialojen jalkoihin, kun resursseja kohdistetaan kansainvälisesti kilpailukykyisempiin koulutusohjelmiin.
Toimialan huippuosaaminen ja tutkimus- ja kehittämistoiminta on käytännössä VTT:n rakennetun ympäristön palveluiden, TKK:n insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunnan, Tampereen teknillisen yliopiston rakennetun ympäristön tiedekunnan ja Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan varassa.
VTT:n asiantuntijoiden määrä yltää enää noin 200 henkilöön. Yliopistojen ja tiedekorkeakoulujen osaaminen pirstoutuu lukuisiin laitoksiin ja laboratorioihin, joilla kaikilla on liian pienet resurssit mittavaan tutkimus- ja kehitystyöhön. Ammattikorkeakoulujen osaaminen hajoaa vieläkin pienempiin ja vaatimattomiin osaamisalueisiin. Nopeimmin vähenee julkisten hankintaorganisaatioiden osaaminen, kun henkilöstö ikääntyy ja organisaatioiden henkilöstöä vähennetään. Tiedekorkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja tilaajien osaamista paikkaavat yhä enemmän alan konsultit.
Kiinteistö- ja rakennusalan osaaminen varmistetaan parhaiten suunnitelmallisella tutkimus- ja kehittämistyöllä. Jos alan huippuosaaminen halutaan säilyttää Suomessa, toimialan yritysten ja yhteisöjen on koottava resurssinsa yhteisen T&K-ohjelman taakse. Tämä edellyttää paitsi valintoja, myös kipeitä priorisointeja. Alan toimijoiden omat tutkimus- ja kehitysresurssit ovat liian pienet ja jäävät usein vain niiden oman tuotekehityksen käyttöön.
Toimiala kokoaa parhaillaan omaa strategisen huippuosaamisen keskittymäänsä (SHOK). Näihin talkoisiin tarvitaan mukaan myös infra-alan ja julkisen sektorin hankintaorganisaatiot.

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry kokoaa yhteen kiinteistöjen ja infrastruktuurin omistajat, rakennuttajat, käyttäjäorganisaatiot, sijoittajat ja palveluntuottajat. Liitto toimii kiinteistö- ja rakentamisalan vaikuttajana, aktiivisena kehittäjänä, ammattilaisten verkottajana sekä tiedon tuottajana.

Lue lisää

Katso kaikki