Kiinteistö- ja rakennusalalle uusi yhteenliittymä

Kiinteistö- ja rakennusalan järjestöt ovat päättäneet muodostaa yhteisen Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin. Foorumin perustaminen päättää Visio 2010 -työn, joka on tunnettu vuodesta 2000 asti maailmanlaajuisesti ainutlaatuisena kiinteistö- ja rakennusalan yhteistyömuotona.

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin tavoitteena on syventää alan toimijoiden nykyisiä yhteistyömuotoja ja lisätä verkostomaista yhteistyötä elinkeinoelämän, valtion ja kuntien kesken, kertoi puheenjohtaja Asko Salminen Kiinteistö- ja rakennusalan suurtapahtumassa Finlandia-talolla torstaina. Uusi Foorumi vaikuttaa voimakkaasti myös alan osaamisen kehittämiseen, resurssien riittävyyteen, kansainvälistymiseen ja asiakaslähtöisyyteen.

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi on vapaamuotoinen yhteenliittymä, jonka tehtävänä on Visio 2010:n ja Rakennuspoliittisen ohjelman seurantaryhmän työn päätyttyä avata ja kehittää uusia yhteistyömuotoja.

Kiinteistö- ja rakennusalan järjestöt ovat valmistelleet ehdotusta alan, yksityisen ja julkisen sektorin, yhteistyön jatkamiseksi. Tarkoituksena on, että ala kokoaa laajan yrityksistä ja järjestöistä muodostettavan Foorumin, johon kutsutaan mukaan edustajat keskeisistä ministeriöistä, Kuntaliitosta, eri kaupungeista, kunnista ja Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekesistä.

Lue lisää

Katso kaikki