Kiinkolle uudet arvot

Kiinteistöalan koulutussäätiö Kiinko on kirjannut toiminnalleen uudet arvot. Arvoprosessi alkoi viime kesänä yhteistyössä Novetos Oy:n kanssa ja arvojen laatimiseen osallistui koko Kiinkon henkilökunta. Uudet 9.tammikuuta käyttöönotetut arvot ovat Kuunnellen, Kannustaen, Kehittäen.
Kuunnellen Kiinko mm. selvittää asiakkaidennykyiset ja tulevat osaamis- ja kehitystarpeet, tuottaa osaamista yhdessä asiakkaan kanssa muutoksia ennakoiden, palvelee laadukkaasti ja luotettavasti.
Kiinkossa myös toimitaan oikeudenmukaisesti, tasapuolisesti ja positiivisesti toisia kunnioittaen ja tukien. Tekijöillä on yhteinen näkemys Kiinkon suunnasta ja kaikki kantavat vastuun yhteisistä asioista.
Kiinko kehittää ja tukee kiinteistö- ja rakentamisalan osaamista yhdessä yritysten, järjestöjen ja tutkimuslaitosten kanssa.

Lue lisää

Katso kaikki