Keuruun Lämpövoima Oy:lle energiatukea 5,4 miljoonaa euroa

Työ- ja elinkeinoministeriö on 19.2.2009 myöntänyt energiatukea Keuruun Lämpövoima Oy:lle Keuruun pienvoimalaitoksen rakentamista varten. Keuruun Lämpövoima Oy rakentaa Keuruulle paikallisia polttoainevaroja käyttävän, tehoiltaan 4 MWe/15 MWt:n pienvoimalaitoksen. Laitos käyttää pääpolttoaineenaan uusiutuvia energialähteitä, mutta myös kierrätyspolttoaineiden käyttöön varaudutaan.
– Keuruun biovoimalaitos on tärkeä ja tervetullut investointi ilmastonmuutoksen torjuntaan. Hanke on erittäin hyvin linjassa kansallisen ilmasto- ja energiastrategian vaatimusten kanssa, sanoo ministeri Pekkarinen.
– Laitos tuottaa niin sanottuna yhdistetyn tuotannon laitoksena sekä sähköä että lämpöä. Lisäksi laitoksessa hyödynnetään tehokkaasti prosessin sisäiset hukkalämmöt. Kokonaisratkaisu takaa sen, että raaka-aineet saadaan mahdollisimman tehokkaasti hyödynnettyä, sanoo ministeri Pekkarinen.
– Investoinnilla on myös merkittäviä alueen taloutta vilkastuttavia vaikutuksia. Tänään tekemälläni päätöksellä saadaan 5,4 miljoonan euron avustuksella liikkeelle kokonaisuudessaan yli 28 miljoonan euron hanke.
– Yksin rakennusaikainen työllisyysvaikutus on noin 13 000 henkilötyöpäivää. Välilliset vaikutukset ovat kuitenkin kenties vielä merkittävämmät laitoksen käyttäessä työtä edellyttäviä paikallisia energialähteitä kuten puuta, ruokohelpeä, olkea sekä jyrsinturvetta, muistuttaa Pekkarinen.
Työ- ja elinkeinoministeriöllä on tänä vuonna käytettävissä uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuden parantamiseen yhteensä noin 87 miljoonaa euroa energiatukea. Vielä kuluvan talven aikana tehtävillä päätöksillä tämä valtuus tullee loppuun käytetyksi.
Energiatuki on harkinnanvarainen tukimuoto. Sillä pyritään vaikuttamaan uusiutuvien energianlähteiden käytön lisääntymiseen, uuden energiateknologian käyttöönoton edistämiseen sekä energian tuotannon ja käytön ympäristöhaittojen vähentämiseen. Uusiutuviin energialähteisiin liittyvät lisäksi huoltovarmuus- sekä työllisyysaspektit.
TEM:n energiatukimäärärahat ovat tänä vuonna yli kolminkertaiset vuoden 2008 alun tilanteeseen verrattuna. Määrärahalisäyksen myötä ministeriöllä on mahdollisuus myöntää rahoitusta aiempaa suuremmille projekteille. Myös yksittäiset tukipäätökset voivat olla entistä suurempia. Lisäksi tuen prosenttiosuutta hankkeen kokonaiskustannuksista korotetaan jonkin verran, mikäli se nopeuttaa hankkeen käynnistymistä.

Lue lisää

Katso kaikki