Kestävä suunnittelu luo asiakkaalle ja yhteiskunnalle monipuolisesti arvoa

Aalto-yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan kestävä suunnittelu luo niin asiakkaalle kuin yhteiskunnallekin vastuullisuuteen liittyvää arvoa ja mahdollistaa myös säästöjen syntymisen.

Talotekniikka-lehti

Aalto-yliopiston energia- ja ympäristötekniikan opiskelija Kristofer Mäkinen tutki kandidaatintyössään suunnitteluyritysten työn merkitystä kestävän kehityksen tavoitteille sekä sitä, minkälaista arvoa tavoitteet huomioiva suunnittelu luo asiakkaalle.

Tutkimustulosten mukaan kestävä suunnittelu luo asiakkaalle sekä vastuullisuuteen että taloudelliseen suorituskykyyn liittyvää arvoa. Kestävä suunnittelu auttaa asiakasta saavuttamaan vastuullisuustavoitteensa ja olemaan parempi yrityskansalainen.

Tästä seuraavia hyötyjä ovat muun muassa ympäröivän yhteisön antama toimilupa yritykselle, pienempi ekologinen jalanjälki sekä paremmat työolosuhteet.

Kestävä suunnittelu mahdollistaa myös korkeammasta energiatehokkuudesta seuraavat säästöt, pienemmät rakennus- ja elinkaarikustannukset, vastuullisuusmaineesta saadun kilpailuedun sekä työntekijöiden työmoraalin positiivisen kehityksen.

Lisäksi kestävä suunnittelu luo yhteiskunnalle lisäarvoa ja on osa ratkaisua kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Kestävä suunnittelu voi lisätä ihmisten viihtyvyyttä, pienentää yhteiskunnan ekologista jalanjälkeä sekä lisätä kestäviä innovaatiota.

Tutkimuksen mukaan hankinta- ja sopimusmalleissa olisi painotettava enemmän laatua ja arvoa. Mäkinen nostaa muun muassa esille, että julkisen puolen hankinnoissa kestävän kehityksen painoarvoa tulisi lisätä.

Tutkimuksessa käytiin läpi kolme esimerkkiä teollisuus-, rakennus- ja yhdyskuntasuunnittelun toimialoilta. Kestävän suunnittelun lisäarvoa tarkasteltiin yritysten kolmoistilinpäätöksen avulla ja yhteiskunnallisen lisäarvon tuottoa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden avulla.

Kandityö toteutettiin vuoden 2020 aikana suunnittelu- ja konsultointialan toimialajärjestön SKOL ry:n kehityshankkeena.

Lue koko kandityö täältä. 

Lue lisää

Katso kaikki