Keskon uuteen logistiikkakeskukseen kaukolämmön paluulämmitysratkaisu

Keskon logistiikkakeskus Onnelaa lämmitetään maalämmön lisäksi kaukolämpövedellä, joka on jo kiertänyt kaupungin lämmitettävissä kohteissa.

Kuva: Kesko oyj

Hyvinkäälle syksyllä 2024 valmistuva hybriditoteutus lisää Keskon logistiikkakeskuksen toimintavarmuutta. Suuren kohteen käyttäessä kaukolämmön paluuvettä myös Hyvinkään kaukolämpöjärjestelmän tehokkuus paranee, sillä mahdollisimman suuri osa verkkoon ladatusta lämmöstä saadaan hyödynnettyä ennen veden palautumista energialaitokselle. Kohteen pääasiallinen lämmitysmuoto, eli maalämpöpumppujärjestelmä, toimii luonnollisilla kylmäaineilla, kerrotaan FinDHC ry:n tiedotteessa.

Paluuvedellä tarkoitetaan kaukolämpövettä, joka on jo kiertänyt lämmitettävissä kohteissa ja on palaamassa takaisin voimalaitokselle. Onnelan kiinteistössä kaukolämpö on huoltovarmuusratkaisu, mutta kaukolämpöjärjestelmän suuri teho mahdollistaa tarvittaessa koko Onnelan logistiikkakeskuksen lämmittämisen kaukolämmöllä ja/tai sen paluulämmöllä. Rakentaminen on parhaillaan käynnissä Onnelan työmaalla, ja paluulämpöjärjestelmä otetaan käyttöön syksyllä 2024, kerrotaan tiedotteessa.

Toteutus heijastelee kaukolämpöjärjestelmän muutoksia valtakunnallisesti. Kaukolämpöalaa edustava FinDHC ry toteutti alkuvuodesta kyselyn energiayhtiöjäsenilleen. Tuloksista nousi esille, että kaupan ja teollisuuden toimijoille räätälöidyt ratkaisut ovat lisääntyneet merkittävästi, vastausdatan mukaan 41 prosenttia verratessa vuoden 2023 kyselyn tuloksiin, tiedotteessa kerrotaan.

Lue lisää

Katso kaikki