Näin Raisiossa – rakennushanke valmiiksi etuajassa

Raision vanhan kauppaoppilaitoksen perusparannushanke valmistui yhdeksän kuukautta etuajassa.

Raision vanhan kauppaoppilaitoksen perusparannushanke valmistui yhdeksän kuukautta etuajassa.

Harvoin rakennusalalla tiedotetaan rakennushankkeen valmistuvan merkittävästi etuajassa. Tämä positiivinen uutinen koskee useita raisiolaisia toimijoita ja tuhansia loppukäyttäjiä, jotka asioivat Wanhalla Kauppiksella. Perusparannushankkeen taustalla olivat rakennuksessa todetut sisäilmaongelmat.

Raision kaupunki valitsi hankkeen urakoitsijaksi Jatke Länsi-Suomi Oy:n. Heti rakennustöiden käynnistyttyä havaittuihin puutteisiin reagoitiin nopeasti sekä tilaajan että urakoitsijan puolelta.

Raision tekninen lautakunta korotti hankeen kokonaiskustannusarvota ja Jatke rekrytoi lisämiehitystä rakennushankkeeseen. Muutokset yhteensovitettiin työmaan organisaation sekä kiinteistössä asioivien osapuolten kesken. Koska toteutustapoja jouduttiin muuttamaan merkittävästi alkuperäisistä suunnitelmista, vaati tämä joustavuutta kaikilta hankkeeseen osallistuvilta tahoilta.

Hakkeessa rakennuksen vesikatto- sekä julkisivurakenteet uusitiin kokonaisuudessaan. Vanha tasakatto muutettiin pulpetti- ja aumakatoksi, vedenpoisto katolta muutettiin ulkopuoliseksi vedenpoistoksi ja julkisivuista uusittiin kaikki olemassa olevat rakenteet lukuun ottamatta rakennuksen sisäkuorta sekä runkoa. Lisäksi rakennuksen vesikatolla uusittiin ilmanvaihtokanavistoja ja kiinteistössä tehtiin sähkömuutostöitä.

Kiinteistö oli hankkeen aikana normaalissa käytössä, jolloin kiireisimpinä ajankohtina työmaalla tehtiin vuorotyötä asiakkaiden käyttömukavuuden parantamiseksi. Lisäksi melua ja muuta erityisempää haittaa aiheuttavat työvaiheet suoritettiin iltatöinä.

”Osapuolet olivat erittäin tyytyväisiä, että muutoksista huolimatta kohde on saatu vietyä maaliin ripeästi. Avoimuus ja yhteistyö hankkeen aikana olivat keskeisempiä asioita onnistumisen takana”, toteaa Jatke Länsi-Suomen Oy:n projektipäällikkö Jerry Tick.

”Korjaustöiden etenemistä seurattiin tiiviisti työmaakokouksien lisäksi myös kiinteistön käyttäjien ja rakennuttajan välisissä sisäilmanseurantaryhmän kokouksissa. Tavoitteenamme oli saada kiinteistön käyttäjille edeltäjäänsä terveempi rakennus mahdollisimman pienin työmaahaitoin.”

Helmikuun lopulla pidetyssä työmaakokouksessa rakennuttajan kanssa todettiin, että työmaa tulee valmistumaan noin 9 kuukautta etuajassa. Kohde luovutettiin rakennuttajalle 6.3.2018.

Lue lisää

Katso kaikki