Kaukolämmön myynti väheni viime vuonna

Kaukolämmön myynti laski viime vuonna Energiateollisuus ry:n laskelmien mukaan 2,1 prosenttia edellisvuodesta ja jäi 10 prosenttia normaalivuotta pienemmäksi. Syynä myynnin laskuun oli lämmin sää. Lämpötilakorjattuna kaukolämmön myynti kasvoi 3,1 prosenttia. Kaukolämpöä myytiin viime vuonna 29,4 miljardia kilowattituntia (TWh), jonka rahallinen arvo oli 1,48 miljardia euroa.
Asuntojen osuus kaukolämmön myynnistä oli 56 prosenttia. Kaukolämpöä myytiin näille 828 miljoonalla eurolla. Kaukolämmitettyjä asuntoja oli vuoden lopussa 1,2 miljoonaa ja kaukolämpötaloissa asuu noin 2,6 miljoonaa ihmistä.
Valtaosa maamme julkisista rakennuksista on kaukolämmitettyjä. Lähes puolet maamme rakennuskannasta on liitetty kaukolämmitykseen. Suurimmissa kaupungeissa osuus on yli 90 prosenttia. Viime vuonna kaukolämmitykseen liittyi useilla paikkakunnilla ennätysmäärä uusia asiakkaita.
Kaukolämpöä tuotettiin viime vuonna 31,9 TWh. Määrä oli 2 prosenttia edellisvuotta vähemmän. 74 prosenttia kaukolämmöstä saatiin lämmön ja sähkön yhteistuotannossa. Pelkästään kaukolämpöä tuotettiin 26 prosenttia. Kaukolämmön kanssa yhteistuotannossa saatiin 14,66 TWh sähköä. Määrä kasvoi edellisvuodesta noin 1,5 prosenttia. Lämmön ja sähkön yhteistuotannossa säästyy kolmasosa polttoainetta verrattuna siihen, että nämä tuotettaisiin erikseen. Päästöt vähenevät samassa suhteessa.
Kaukolämmön tuotannon hiilidioksidipäästöt olivat 7,1 miljoonaa tonnia, joka oli hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. Keskimääräinen päästö oli 224 g tuotettua kilowattituntia kohden.
Maakaasulla tuotettiin 36,5 prosenttia kaukolämmöstä ja yhteistuotantosähköstä. Osuus nousi 2,6 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Kivihiilen osuus oli 23,5 prosenttia. Sen käyttö laski yli kaksi prosenttiyksikköä. Turpeen osuus säilyi ennallaan, noin 21 prosentissa. Myös puun ja puutähteen sekä muiden kotimaisten uusiutuvien polttoaineiden, kuten biokaasun ja teollisuuden sekundaarilämmön osuus pysyi edellisvuoden tasolla, 13 prosentissa. �?ljyllä tuotettiin 4,6 prosenttia kaukolämmöstä.
Kaukolämmön verollinen keskihinta, sisältäen energia- ja tehomaksun, oli 5,05 senttiä kilowattitunnilta. Keskihinta nousi 10,7 prosenttia edellisestä vuodesta. Korotus lisäsi lämmityskustannuksia kerrostalokolmiossa 45 euroa/vuosi ja omakotitalossa 85 euroa/vuosi. Lämpimät säät kompensoivat kuitenkin hinnankorotuksen.

Lue lisää

Katso kaikki