Kari Salmi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen määräaikaiseksi johtajaksi

Asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru on tänään nimittänyt oikeustieteen kandidaatti, projektipäällikkö Kari Salmen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen johtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.10.2011–30.6.2012.

Kari Salmi on vuodesta 2008 alkaen toiminut Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksessa lähiöohjelman projektipäällikkönä. Vuosina 2003–2007 hän työskenteli neuvotteleva virkamiehenä, hankepäällikkönä ja valtiosihteerinä sisäasiainministeriössä. Vuosina 1995–2003 Salmi toimi Lahden kaupunginjohtajana. Vuodesta 1974 lähtien hän työskenteli Lahden kaupungin palveluksessa muun muassa apulaiskaupunginsihteerinä ja apulaiskaupunginjohtajana sosiaali-, terveys-, sivistys- ja asuntotoimen tehtävissä.

www.ymparisto.fi

Lue lisää

Katso kaikki