Kaksi uutta asuntokohdetta Myllypuron puiseen kaupunkikylään

Skanskan Helsingin kaupungille toteuttamat rakennushankkeet Myllypuron puisessa kaupunkikylässä saavat jatkoa kahden uuden hankkeen myötä.

Skanskan Helsingin kaupungille toteuttamat rakennushankkeet Myllypuron puisessa kaupunkikylässä saavat jatkoa kahden uuden hankkeen myötä.

As. Oy Helsingin Myllypihaan ja HASO Valssimyllyyn nousee yhteensä 89 hitas- ja asumisoikeusasuntoa. Valssimyllynkadulle tulevien projektien rakentaminen käynnistyy syyskuun alussa. Myllypihan 37 asuntoa valmistuvat kesällä 2019 ja Valssimyllyn 52 asuntoa syksyllä 2019.

Myllypihan hitas-asunnot jakautuvat 11 rakennukseen, joista kaksi on pienkerrostaloja, viisi rivitaloja ja neljä paritaloja. Valssimyllyssä rakennuksia on niin ikään 11, joista kaksi on kolmikerroksisia luhtikäytävätaloja, viisi on kaksikerroksia rivitaloja ja kolme on paritaloja sekä yksi on kaksikerroksinen pienkerrostalo.

”Hankkeet ovat osa Myllypuron puista kaupunkikylää, jossa tavoitteena on arkkitehtuuriltaan, kaupunkikuvaltaan ja teknisiltä ratkaisuiltaan korkeatasoinen puurakentaminen”, kertoo projektipäällikkö Jouni Palonen Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan Rakennukset ja yleiset alueet -yksikön asuntotuotantoyksiköstä.

Skanska on ollut mukana kaupunkikylän kehittämisessä alusta alkaen: Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT eli nykyinen Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan Rakennukset ja yleiset alueet -yksikön asuntotuotantoyksikkö järjesti jo seitsemän vuotta sitten ’Suunnittele ja rakenna’ -kilpailun, jonka Skanskan vetämä kilpailutiimi voitti.

ATT valitsi Skanskan edellisen, vuoden 2016 toukokuussa Ryynimyllynkatu 2:een valmistuneen puurakennuskohteen vuoden 2016 työmaaksi.

Lue lisää

Katso kaikki