Kainuun sairaalan talotekniikka Caverionilta

Caverion toteuttaa Kainuun uuden sairaalan talotekniikan, sopimuksen arvo 45 miljoonaa euroa.

Caverion on allekirjoittanut suuren projektisopimuksen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa taloteknisten järjestelmien sekä sisäisten tietoverkkojen toteuttamisesta Kainuun uuteen sairaalaan.

Sairaalahankkeen laajuus on 46 282 bruttoneliömetriä ja urakan kokonaiskustannukset ovat 153 miljoonaa euroa, josta Caverionin osuus on 45 miljoonaa euroa. Sopimus on yksi suurimmista Caverionin tekemistä projektisopimuksista.

Caverion vastaa sairaalan kaikkien taloteknisten järjestelmien suunnittelun ohjauksesta ja toteutuksesta. Kokonaistoimitus sisältää seuraavat talotekniset järjestelmät: ilmanvaihto ja ilmastointi, jäähdytys, sähköistys, informaatio- ja viestintäteknologia, turvallisuus, automaatio sekä lämmitys, vesi ja viemäri. Näiden lisäksi Caverion toimittaa jäte- ja pyykkiputkiston sekä Älykäs sairaala (Smart Hostpital) -konseptin mukaiset sairaalan sisäiset informaatiojärjestelmät.

Rakentamisvaihe on osa yhteisvastuullista allianssiurakkaa, jonka osapuolina ovat Kainuun soten lisäksi Caverion, Skanska ja Sweco. Rakentaminen käynnistyy helmikuussa 2017, ja työt saadaan päätökseen vuoden 2021 syksyllä. Erityispiirteenä hankkeessa on korkeat turvallisuus- ja häiriöttömyysvaatimukset työmaan sijaitessa nykyisen sairaalan alueella. Rakentaminen vaiheistetaan siten, että sairaalatoiminta voi jatkua ilman väistötiloja.

”Projektinhallintamme hiotut prosessit ja toimintamallit mahdollistavat tällaisen suuren ja erityisen vaativan sairaalaprojektin toteuttamisen. Rakennuksen energiatehokkuuden johtavana ajatuksena on Älykäs sairaala -konseptin mukaisesti käyttäjälähtöisyys ja tarpeenmukaisuus”, sanoo Caverionin Suomen divisioonajohtaja Ville Tamminen.

Energiatehokas älykäs sairaala

Sairaalan suunnittelussa korostuvat sujuva ja turvallinen hoito, esteettömyys, viihtyisyys ja kuntoutus. Rakenteellisilla ja teknisillä ratkaisuilla tuetaan eri yksiköiden välistä tilojen yhteiskäyttöä ja varautumista tulevaisuuden muutostarpeisiin.

Rakennuksessa käytetään älykkäitä talotekniikan ohjausjärjestelmiä, integroitua turvallisuus- ja viestintätekniikkaa, varastoautomatiikkaa sekä paikannusta. Älykäs sairaala -konseptin mukaan esimerkiksi ilmanvaihto, lämmitys ja valaistus on suunniteltu tilojen käyttäjien tarpeiden mukaan ja tekniikkaa ohjataan muun muassa paikannustiedon perusteella.

Rakennushanke on Kainuun suurin julkinen rakennuskohde, joka tarjoaa tulevina vuosina kymmeniä aliurakoita sekä laite- ja materiaalitoimituksia.

Allianssimalli kannustaa yhteistyöhön

Toteutusmalliksi valitun allianssiurakan keskeisenä periaatteena on vastata yhdessä projektin onnistumisesta. Suunnittelu- ja toteutusratkaisut tehdään yksimielisesti hankkeen parasta ajatellen laadullisten ja taloudellisten tavoitteiden ohjaamina.

Allianssin kannustinjärjestelmän mukaisesti erinomaisista tuloksista palkitaan bonuksilla, mutta myös toteutumattomien tavoitteiden sanktiot jaetaan yhteisesti.

”Sairaala on rakennuskohteena erittäin vaativa, ja me urakoitsijoina ja suunnittelijoina vastaamme siitä, että tilaaja saa arvoa rahalle. Rakennusala on muuttumassa yhä asiakaslähtöisemmäksi ja haluamme olla tässä kärkijoukossa”, toteavat Kainua-allianssin yritysten johtajat Tuomas Särkilahti Skanskasta, Ville Tamminen Caverionista ja Markku Varis Swecosta.

Lue lisää

Katso kaikki