Kaikkien aikojen ensimmäinen KorjausRYL

Korjausrakentamiseen luodaan yhtenäiset laatuvaatimukset uudella KorjausRYL:llä.

Korjausrakentamiseen luodaan yhtenäiset laatuvaatimukset uudella KorjausRYL:llä. Yhtenäistäminen parantaa ja helpottaa korjaushankkeiden tilaamista, suunnittelua ja rakentamista.

Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset RYL määrittää rakennusalalla yleisesti tunnustetun hyvän rakennustavan. RYL tarjoaa käytännön työvälineitä kiinteistö- ja rakentamisalalle hyvän rakennustavan mukaiseen suunnitteluun ja toteutukseen sekä auttaa sopimusten laadinnassa ja tulkinnassa.

KorjausRYL-sarja tuo yleiset laatuvaatimukset myös korjausrakentamiseen. KorjausRYL on tarkoitettu tilaajille, rakennuttajille, kuntotutkimusten- ja -arvioiden sekä muiden esiselvitysten tekijöille, suunnittelijoille, urakoitsijoille, valvojille ja viranomaisille.

Laajan paketin ensimmäinen kirja Esiselvitykset ja purkaminen antaa laatuvaatimukset korjaushankkeen alussa tehtäville kuntotutkimuksille ja -arvioille sekä purkamiselle. KorjausRYL-sarja täydentyy jo kuluvan vuoden aikana muun muassa julkisivuja koskevalla osalla. Parhaillaan työn alla ovat myös mallit ja lomakkeet purkutyöselostukselle ja esiselvitysten tilaamiseen.

”Lapsi on syntynyt, kun olemme saaneet aikaan kaikkien aikojen ensimmäisen KorjausRYL:n ensimmäisen osan. Tämä on ollut iso ja hankala työ, koska meillä ei ollut valmista mallia. Töitä paiskittiin kolmessa toimikunnassa 40 henkilön voimin”, Rakennustietosäätiö RTS:n yliasiamies Matti Rautiola toteaa.

KorjausRYL:n lisäksi Rakennustietosäätiössä on parhaillaan meneillään myös Infra- ja TalotekniikkaRYLlien päivitys. Lähes kaksisataa ammattilaista tekee kunnioitettavaa vapaaehtoistyötä saadakseen alalle tarpeellisia työkaluja.

Rautiolan mukaan RTS:n puitteissa työskentelee kaikkiaan 50 eri toimikuntaa, joissa on yhteensä 550 jäsentä. Tämä on suomalainen erikoisuus, jota ei muualla tunneta. Näin saadaan sekä parempaa laatua että vähemmän erimielisyyksiä sisällöistä.

”Ilman RYL:lejä aika menee oikeussaleissa ja kustannukset monikymmenkertaistuvat”, professori Arto Kiviniemi toteaa.

Neljä aihepiiriä

KorjausRYLissä esiselvitysten laatuvaatimukset on jaettu neljään aihepiiriin: rakennus ja alue, rakennusosat, talotekniikka ja sisäilmasto. Laatuvaatimuksia on esitetty niin tutkimuskokonaisuuksille kuin yksittäisille menetelmille.

KorjausRYL:n ensimmäinen osa määrittelee purkamisen suunnittelun ja toteutuksen laatuvaatimukset. Purkamisen osalta käsitellään muun muassa purkutöiden suunnitelmien laadintaa, säilytettävien rakennusosien ja rakenteiden suojauksia, rakennusosien ja rakenteiden purkamista, toimenpiteitä purkujätteille ja erillisenä työvaiheena tehtävää haitallisten aineiden purkamista.

KorjausRYL auttaa myös kuntoarvioiden ja -tutkimusten tilaamisessa, laatutason määrityksessä ja laadun todentamisessa. Sen avulla taloyhtiöt ja rakennuttamisesta vastaavat osaavat Kiinteistöliiton kehityspäällikkö Jari Virran mukaan käynnistää korjaushankkeita oikealla tavalla.

”Kunnissa eletään niukkuuden ja suurten mullistusten aikaa, ja samalla suuri osa kuntien rakennuskannasta on korjausiässä. Palvelujen järjestäminen tehokkaammin edellyttää toiminnallisia parannuksia tiloissa. Samalla omistajien päätavoitteena on rakennusten arvon säilyttäminen”, Oulun Tilakeskuksen rakennuttajapäällikkö Mika Huhtala toteaa.

Huhtalan mukaan olemassa olevien kiinteistöjen hyödyntäminen ja pilalle korjaamisen välttäminen edellyttää korjaushankkeissa ammattitaitoa niin tilaajilta kuin toteuttajilta. KorjausRYL:n esiselvitykset luovat yhtenäiset ja laatua varmistavat toimintatavat lähtötietojen kattavaan tuottamiseen.

”Kuntoarvioiden ja -tutkimusten tilaaminen on ollut tilaajan kannalta yksi haastavimmista korjaushankkeissa tilattavista palveluista. Toimeksiantojen määrittely on ollut hankalaa, koska kuntotutkimusmarkkinoilla tarjottavien palveluiden laadullinen hajonta on valtavaa ja konsulttien asiantuntemuksessa ja osaamisessa on suuria eroja”, projektipäällikkö Juho Kess Raklista kertoo.

Myös tutkimusten sisältöä ja laajuutta ymmärretään eri tavoin ja tuotettu raportointi on ollut kovin kirjavaa. Näistä johtuen myös tarjousten hintahajonta on ollut suurta ja keskenään vertailukelpoisten tarjousten saaminen on ollut lähes mahdotonta. KorjausRYL on Kessin mukaan erinomainen työkalu tilaajalle ja helpottaa toimeksiantojen määrittelyä huomattavasti.

Teksti Heikki Heikkonen

Lue lisää

Katso kaikki