Kaikki alkoi isoisän lvi-liikkeestä – Vuoden lvi-suunnittelija Emil Nystedt on neljännen polven lvi-ammattilainen

Vuoden lvi-suunnittelija nauttii hankalista haasteista ja uskoo älyteknologian mahdollisuuksiin.

Emil Nystedt sanoo, että vastuu ja monipuoliset haasteet tekevät lvi-suunnittelijan arkipäivistä mielenkiintoisia. Näytöllä on avoinna ilmastointijärjestelmän toimintakaavio. Kuva: Vilma Timonen


Kun Emil Nystedt oli lapsi, isoisä haki hänet koulupäivän päätteeksi lvi-liikkeeseen tai työmaalle. Nystedt asui tuolloin Loviisassa, jossa hänen isoisällään oli lvi-liike. Liikkeen oli alun perin perustanut isoisän isä.

– Sain katsoa ja oppia jo ala-asteikäisenä. Olihan se kiehtovaa – siitä kiinnostus alaa kohtaan sitten alkoi. Isoisä ja isä ovat inspiroineet minua paljon, heillä on tosi hyvä käytännön tieto. Ja sekin on inspiroinut, että minäkin voin opettaa heille jossain vaiheessa jotain, Vuoden 2023 lvi-suunnittelijaksi valittu Nystedt sanoo.Nykyisin isoisän liikkeestä on vetovastuussa Nystedtin isä, joten Nystedt itse on neljännen polven lvi-ammattilainen. Hän suuntasi peruskoulun jälkeen Karjaalle opiskelemaan lvi-asentajaksi. Valmistumisensa jälkeen hän sai työtarjouksen Norjasta ja työskenteli siellä lvi-asentajana puolisen vuotta. Suomeen Nystedt palasi jatko-opintojen vuoksi ja valmistui Arcadasta AMK-insinööriksi keväällä 2023.

Nystedtiä kiiteltiin palkinnon perusteluissa ”poikkeuksellisesta innovatiivisuudesta kaikessa tekemisessä”.

Vuodesta 2021 lähtien Nystedt on opiskelun ohella ollut Sitowise Oy:n palveluksessa lvi-suunnittelutehtävissä. Tämän vuoden syksyllä hän aloitti myös opiskelut Aalto-yliopistossa Advanced Energy Solutions -maisteriohjelmassa.

– Erikoistun Sustainable Energy in Buildings and Built Environment -pääaineeseen. Olen valinnut kursseja, jotka tähtäävät vaativan lvi-suunnittelijan pätevyyksiin. Heti aluksi on ollut vaativia kursseja, kuten termodynamiikkaa ja fluidia eli fluid dynamicsia.

Älyteknologian mahdollisuudet kiinnostavat

Älyteknologia on yksi Nystedtin suurista kiinnostuksen kohteista. Häntä kiinnostaa etenkin nykyteknologian – kuten koneoppimisen ja esineiden internetin – integroiminen lvi-järjestelmiin tehokkuuden tai mukavuuden saavuttamiseksi.

– Älyteknologian avulla voidaan saavuttaa energiansäästöjä helpommin, reagoida reaaliajassa erilaisiin ongelmiin ja ylläpitää parempia sisäilmaolosuhteita, hän sanoo.

Nystedtin mielestä lvi-suunnittelijan on tärkeää olla kiinnostunut teknologian tuomista uusista mahdollisuuksista ja pysyä mukana alan muutoksissa.

Haluaisin keskittyä monimutkaisten teknisten haasteiden ratkaisemiseen.

– Rakennusmääräykset ja -standardit ovat jatkuvassa muutoksessa, mikä vaatii suunnittelijalta jatkuvaa kouluttautumista ja tiedon päivittämistä. Jokainen projekti on myös oman laatuisensa, joten suunnittelijan on ymmärrettävä rakennustyyppien vaatimukset ja piirteet. Lisäksi teknologia kehittyy nopeasti.

Innostuneen asenteen, avoimen mielen ja kouluttautumisen lisäksi Nystedt pitää verkostoitumista yhtenä alalla menestymisen avaintekijöistä.

– Tiivis yhteistyö muiden alojen asiantuntijoiden kanssa on todella tärkeää.

Emil Nystedt on mukana alan järjestöissä ja käynyt kertomassa lvi- ja teknologia-alasta kouluissa. Hän haluaa rohkaista ja auttaa nuoria alalle oman esimerkkinsä kautta. Kuva: Vilma Timonen

Asentajataustasta hyötyä suunnittelytyössä


Nystedtiä kiiteltiin Vuoden lvi-suunnittelija -palkinnon perusteluissa ”poikkeuksellisesta innovatiivisuudesta kaikessa tekemisessä”. Työssään Sitowisella hän on jo päässyt näyttämään ongelmanratkaisijan kykyjään.

– Tänä vuonna sain tehtäväksi selvittää, miksi melko uudessa kohteessa ei useissa ilmanvaihtokoneissa tahtonut talviaikaan riittää lämmitysteho. Tekemämme analyysin perusteella kolmen suurimman ilmanvaihtokoneen lämmityspatterin putkikytkennät oli asennettu ristiin, mikä vaikutti merkittävästi lämmitystehoon. Huomasimme myös, että useissa koneissa oli jäätymisanturi asennettu virheellisesti. Tämä puolestaan heikensi niiden kykyä reagoida ajoissa ja estää mahdolliset jäätymisongelmat.

Nystedt sanoo, että asentajataustasta ja käytännön työkokemuksesta on hyötyä suunnittelutyössä.

– Hyödynsin asentajakokemusta paljon tämänkin ongelman ratkaisemisessa. Ongelman syy ei ollut kaikista ensimmäinen mieleen tuleva vaihtoehto, ja aloimme tietysti etsiä ongelmaa lämmitysverkostosta. Kun lämmitysverkoston virtaamissa ei ollut mitään poikkeavaa, minulla heräsi epäilys ja hyppäsin patteriputken kytkentöihin, joissa itse ongelma tuli esiin.

Nystedt työskentelee Sitowisella useiden eri projektien parissa. Toisin kuin perinteisessä konsulttityössä, hän keskittyy pääasiassa teknisten ongelmien ratkaisuun – sellaisten, joihin ei aina löydy suoraviivaisia ratkaisuja.

– Se ehkä on erona normaaleihin suunnitteluhommiin. Olen onneksi tarvittaessa saanut tukea ja ohjausta hyviltä esihenkilöiltäni Marko Tulamolta ja Jani Vanhalalta.


Avainasemassa materiaalit ja muuntojoustavuus

Lvi-alan rooli muuttuvassa maailmassa ja ilmastonmuutoksen hallinnassa on suuri. Nystedtin mukaan materiaalit ovat yksi osa-alue, johon tulisi kiinnittää erityistä huomiota.

– On tärkeää keskittyä valitsemaan materiaaleja, jotka eivät ole ainoastaan kestäviä ja pitkäaikaisia, vaan myös ympäristöystävällisiä. Materiaalia pitäisi myös alkaa kierrättää paremmin. Hiilijalanjäljen lisäksi paikallisten ja uudistuvien resurssien käyttö on mielestäni keskeisiä näkökulmia materiaalivalinnoissa.

Toinen erityishuomiota vaativa asia on Nystedtin mielestä muuntojoustavuus. Lvi-järjestelmien täytyy muokkautua muuttuviin tarpeisiin ja vaatimuksiin.

– Tämä on tärkeää, jotta rakennuksia ei tarvitse purkaa tai tehdä todella isoja muutostöitä, kun käyttö muuttuu tai teknologia kehittyy. Näistä minulla on käytännön kokemuksia jo asentaja-ajoiltani Norjassa, siellä ne ovat isot avainalueet.

Nystedtin tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluvat valmistuminen Aallosta ja ammatissa kehittyminen. Sen jälkeen tavoitteena on asema lvi-alan arvostettuna asiantuntijana.

– Erityisesti haluaisin keskittyä monimutkaisten teknisten haasteiden ratkaisemiseen, mutta myös ympäristöprojektien toteuttamiseen. Haluan myös rohkaista nuoria alalle – tämä on todella mielenkiintoinen ja kehittyvä ala. Jos on innokas ottamaan haasteita vastaan, niin niitä alalta ainakin löytyy

Vuoden lvi-suunnittelija -kilpailua järjestävät Unidrain ja Suomen LVI-liitto.

Lue lisää

Katso kaikki