Jorvin sairaalan uuden osastorakennuksen rakentaminen alkaa – Lämmitys- ja jäähdytysenergia tuotetaan pääosin lämpöpumpuilla

Jorvin uudisrakennus. Kuva: Lukkaroinen Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy, UKI Arkkitehdit Oy, SRV

Espoossa sijaitsevan Jorvin sairaalan uuden vuodeosastorakennuksen rakentaminen alkaa. HUS Kiinteistöt ja SRV ovat allekirjoittaneet toteutusvaiheen sopimuksen niin kutsuttuna allianssihankkeena, kertovat SRV ja HUS Kiinteistöt tiedotteissaan.

Vuodeosastorakennus otetaan käyttöön vuonna 2026. Uuden rakennuksen kokonaispinta-ala on noin 50 000 bruttoneliömetriä. Rakennushankkeen kustannusarvio on 259 miljoonaa euroa.

Jorvin sairaalan uuteen viisi kerrosta ja kellarikerroksen sisältävään osastorakennukseen sijoittuu muun muassa uusi pääaula, aikuisten ja lasten vuodeosastot, lasten poliklinikka, synnytysosasto, kuvantamistiloja sekä sairaalakampuksen toimintaa tukevia tiloja.

Rakennuksen on suunnitellut työyhteenliittymä triangeli: Lukkaroinen Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy ja UKI Arkkitehdit Oy.

Hankkeessa huomioidaan rakennuksen tehokas käyttö suunnittelemalla muuntojoustavat ja monikäyttöiset tilat. Suunnitteluratkaisuja ohjaa energiatehokkuus. Hankesuunnitteluvaiheessa on toteutettu tarkasteluja sairaalan energiaa käyttävistä järjestelmistä sekä mahdollisuuksista kierrättää hukkalämpöä ja tehostaa lämmön talteenottoa.

Suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota laitevalintojen energiatehokkuuteen. Näitä ovat esimerkiksi ilmanvaihtokoneiden tehokas lämmöntalteenotto ja puhallinmoottoreiden tyypit sekä eri järjestelmien sähkömoottoreiden energiatehokkuus. Energian kulutuksia pyritään mittaamaan riittävästi käyttökohteittain, jotta mahdollistetaan tarkempi energian käytön seuranta.

Valaistusratkaisussa käytetään led-valaisimia ja soveltuvissa tiloissa valaistuksen ohjaukseen käytetään läsnäolo- ja vakiovalo-ohjausta. Valaisimissa käytetään energiatehokkaita ja vähähäviöisiä elektronisia liitäntälaitteita. Uuteen osastorakennukseen asennetaan aurinkosähköjärjestelmä.

Lämmityksen ja jäähdytyksen energia tuotetaan pääosin lämpöpumppuratkaisulla. Rakennuksen jatkuvaa jäähdytystä tarvitsevien tilojen ja laitteiden jäähdytys hoidetaan lämpöpumpuilla ja vedenjäähdytyskoneilla.

− Tällöin voidaan hyödyntää kylminä vuodenaikoina vapaajäähdytystä. Koneiden lauhdelämpöä käytetään lämmitystarkoituksiin mm. pesuhuoneiden lattialämmitykseen, lämpimän käyttöveden esilämmitykseen ja pihasulatuksiin. Tiloissa, joissa ei oleskella jatkuvasti, kuten tietyt toimistot, ilmanvaihto suunnitellaan tarpeenmukaisen ilmanvaihdon periaatteella, HUS Kiinteistöt Oy:n projektipäällikkö Tomi Virolainen sanoo tiedotteessa.

Lue lisää

Katso kaikki