Joka kolmas taloyhtiö aikoo parantaa energiatehokkuuttaan

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy ja Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys teettivät tammikuun aikana tutkimuksen, jossa selvitettiin taloyhtiöiden suhtautumista asumisen energiatehokkuuteen. Tutkimuksessa kysyttiin taloyhtiöiden tietoisuutta omasta energiankulutuksesta, näkemyksiä energiatehokkuuden parantamisesta ja aiottuja omia toimenpiteitä energiansäästön toteuttamiseksi.
Tutkimuksen mukaan joka kolmas taloyhtiö on jo päättänyt parantaa energiatehokkuuttaan, tavalla tai toisella. Tämän lisäksi neljässä taloyhtiössä kymmenestä asia on jo ollut esillä, mutta päätöksiä ei vielä ole tehty.
Ikkunoiden vaihto, ilmanvaihtojärjestelmän kehittäminen ja lämmöneristyksen lisääminen ovat taloyhtiöiden suunnitelmissa lähes yhtä suosittuja tapoja parantaa energiatehokkuutta. Puolet taloyhtiöistä kertoo seuraavansa rakennusten energiataloudellisuutta säännöllisesti.
– Talohtiöiden suhtautuminen on erittäin positiivinen uutinen. Näyttää siltä, että valmiutta energiatehokkuuden parantamiseen korjausrakentamisen keinoin on olemassa huomattavan paljon. Se, että tämä valmius todella realisoituu käytännön toimenpiteiksi ja näkyy energiankulutuksen ja sitä kautta kasvihuonepäästöjen pienenemisenä, on yhteiskunnalle erittäin tärkeä asia, toteaa Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy:n eristetoimialan General Manager Simo Tunkelo.

Kyselyyn vastasi yhteensä 775 henkilöä. Vastaajat olivat isännöitsijöitä, taloyhtiöiden puheenjohtajia ja hallituksen jäseniä. Tutkimuksen tulokset julkistettiin Rakennusalan Energiatalkoot 09 -tapahtumassa, jossa keskusteltiin rakennusalan mahdollisuuksista vaikuttaa ilmastonmuutoksen torjumiseen.

Kasvihuonepäästöistä jopa 30-40 prosenttia aiheutuu kiinteistöjen lämmittämisestä tai viilentämisestä. Yksi tärkeimmistä keinoista ilmastonmuutoksen torjumiseksi on rakennusten energiatehokkuuden parantaminen.

– Ilmastonmuutoksen hidastaminen edellyttää uudisrakentamisessa passiivi- ja plusenergiataloihin siirtymistä vuodesta 2015 alkaen ja korjausrakentamisessa matalaenergiatekniikoiden käyttöönottoa nopeasti. Aikaa ei ole enää hukattavissa, linjasi WWF Suomen ilmasto-ohjelman päällikkö Karoliina Auvinen Energiatalkoot -tilaisuudessa.

Lue lisää

Katso kaikki