Jatkuvalämmitteisten kiukaiden savukaasuista tulipalojen vaara

Suomessa CE-hyväksytyt jatkuvalämmitteiset kiukaat eivät kaikki ole tuoteturvallisia.

Suomessa CE-hyväksytyt jatkuvalämmitteiset kiukaat eivät kaikki ole tuoteturvallisia.

Teollisuuden määrittelemät testit eivät anna oikeaa kuvaa savukaasujen lämpötiloista normaalissa käyttötilanteessa. Kiukaan savupiipusta johtuvat liian korkeat lämpötilat saattavat aiheuttaa hormiliitoksen- ja savuhormia ympäröivissä eristeissä tulipalon.

Ympäristöministeriön vuoden 2018 alusta voimaan tulleen asetuksen mukaan kiinteää polttoainetta käyttävän tulisijan sekä saunankiukaan savupiipun sekä liitin- ja yhdyshormin palokaasujen lämpötilankestävyyden on oltava vähintään lämpötilaluokan T600 mukainen. Aikaisempi luku oli T450.

Kotona ja mökillä vanhaan saunaan hankittava uusi kiuas yhdistetään yleensä olemassa olevaan savuhormiin, joka ei välttämättä täytä nykyisiä vaatimuksia. Kukaan ei tiedä kiukaan savukaasujen lämpötilaa eikä hormin kestävyyttä – ei kiukaan ostaja, myyjä eikä asentaja. Kiuasvalmistajat eivät niitä yleensä itse ilmoita.

Normaalin käyttötilanteen mukaisessa vertailutestissä CE-merkinnän mukaisen jatkuvalämmitteisen kiukaan savukaasujen lämpötila oli pitkäkestoisesti 800–863 ºC.

CE-merkityn kiukaan savupiipusta johtuvia paloja syttyy vuosittain satoja eikä ihmisuhreiltakaan voida aina vältyttyä.

Selvitysten mukaan tulisijan ”savupiipusta lähtenyt palo” saattaa olla kirjaajasta riippuen savupiipun sisällä tai ympäröivässä eristeessä syttynyt eikä palon varsinaista syytä ole tutkittu esimerkiksi kiuasta testaamalla. Näin palo on voitu kirjata ja tilastoida väärin nokipaloksi tai lämmittäjän virheeksi.

Puolueetonta tutkittua tietoa

Kesäkuussa 2019 puolueeton tutkimuslaitos ELMEStudio teki vertailu- ja tuotekehitysmittauksia WarmHeart Oy:n toimeksiannosta jatkuvalämmitteisillä puukiukailla. Nivalassa toimiva ELMEStudio on merkittävä kansainvälinen tulevaisuuden tuotantotekniikan osaaja Suomessa.

Vertailutestin tutkimuksia varten hankittiin 20 kuution saunaan soveltuvia perinteisiä puukiukaita sekä uuden sukupolven Sydän-kiuas, johon on integroitu vastavirtalämmönvaihdin. Sydänkiuas on WarmHeart Oy:n tuotemerkki.

Mittaukset suoritettiin 8 kuution testisaunassa. Kiuaskiviä ladottiin valmistajan käyttöohjeen mukainen määrä. Koska valmistajan ohjeistamia polttopuita on harvoilla, kiukaassa voidaan polttaa esimerkiksi harvennushakkuista jäänyttä, alle viiden sentin sekapuuta.

Koepoltossa käytettiin vastaavan kokoisia 5–10-senttisiä, kuivia koivupilkkeitä. Testit tehtiin normaalisaunojan tehokkaalla lämmitystavalla, joka käytännössä on sopiva yhden lisäyksen lämmitystapa eikä se ole kiukaan väärinkäyttöä.

Jokaisella kiukaalla suoritettiin kaksi polttoa. Testin aikana mitattiin samanaikaisesti savukaasun lämpötilaa, savupiipusta 20 sentin korkeudelta liitinhormin yläpuolelta ja savupiipusta 160 senttiä kiukaan yläpinnasta.

Kaikilla kiukailla alkupanos oli käyttöohjeen mukaisesti kolme kiloa ja veto 12 Pa. Mittaus käynnistettiin, kun testisaunan lämpötila saavutti 60 ºC ja lisättiin testipanos tulipesän täydeltä polttoaineaukon yläreunaan saakka ja vetoa lisättiin 15 Pa. Testi lopetettiin, kun CO2 saavutti 4 prosenttia.

Vertailutestien tulosten mukaan Sydän-kiukaan savukaasun maksimilämpötila oli alhaisin eli 496.2 ºC. Muiden osalta savukaasun maksimilämpötila ylitti T600-lämpöluokan reilusti.

Huoli saunojen paloturvallisuudesta

”Olen huolissani Suomi-saunan puolesta. Tunnetusti puutteellista Kiuasstandardia ollaan soveltamassa sellaisenaan uutena versiona valmisteltavaan Kansallinen SFS 7021 -soveltamisstandardiin”, tuotekehitysjohtaja Reijo Vierimaa WarmHeart Oy:stä sanoo.

”Saunan paloturvallisuuden kannalta varma valinta on kiuas, josta lähtevän savukaasujen maksimilämpötila on mahdollisimman alhainen. Se ei aiheuta tulipalon riskiä hormissa eikä muissa rakenteissa. Alhainen savukaasujen lämpötila kertoo myös siitä, että lämpö ei karkaa hormista harakoille, vaan jää oikeasti lämmittämään saunaa.”

”Vertailutestimme osoittaa kiistatta, että Suomessa saa myydä laillisesti Kiuasstandardin määritysten mukaisen puutteellisen testin tuloksiin perustuvia, CE-merkinnän mukaisia tuotteita, vaikka puutteellinen Kiuasstandardi ei täytä tuoteturvallisuustakuuta.”

Mittaustulokset näyttävät savukaasujen lämpötiloja eri kiuasmerkkien hormeissa. Yli 600 ºC -savukaasut aiheuttavat todellisen tulipalovaaran nykyisten asetusten mukaisissa T600-lämpöluokan savuhormeissa. Tutkimuksen toimeksiantajana oli WearmHeart Oy, jonka tuotemerkki sydänkiuas on.

Lue lisää

Katso kaikki