Jätevedenpuhdistamon haaleat hukkalämmöt hyötykäyttöön

Hiilineutraali lämpöpumppujärjestelmä syrjäyttää fossiiliset polttoaineet.

Kymen Vesi Oy alkaa hyödyntää puhdistetussa jätevedessä olevaa 8-asteista hukkalämpöä Kotkassa. Mussalon jätevedenpuhdistamolla lämpöpumppujärjestelmä korvaa fossiilisten polttoaineiden käytön.

Calefa Oy toimittamassa kokonaisjärjestelmässä jätevedestä saatava matalalämpöinen hukkaenergia nostetaan lämpöpumpulla korkeampaan lämpötilatasoon ja  hyödynnetään kiinteistöjen ja käyttöveden lämmityksessä. Lämmitettäviä tiloja ovat laitoksen esikäsittely- ja verstasrakennus, toimisto sekä lietteenkuivaustorni. Lämmitettävää pinta-alaa on yli 1200 m2.

Hukkalämpöjen hyödyntämisen myötä maakaasun käytöstä voidaan luopua kokonaan. Jätevesilaitoksen lämmöntuotanto muuttuu tämän myötä hiilineutraaliksi. Lämpöä käytetään yli 1000 MWh vuodessa, joka vastaa 120 omakotitalon vuotuista lämmitystarvetta. CO2-päästövähenemä on 215 tonnia vuodessa.

Kunnat ja kaupungit kartoittavat mahdollisuuksia jatkuvasti

– Ympäristöystävällisyys on yksi toimintamme kulmakivistä. Arvojemme mukaisesti pyrimme tekemään arjessa vastuullisia ratkaisuja joka päivä, myös ympäristövastuullisia, Kymen Veden laitospäällikkö Emmi-Maria Ukko kertoo.

Uusiutuvien energiamuotojen käyttöä kartoitetaan jatkuvasti. Energiayhtiöltä ostettu sähkö on 100% vihreää ja vuonna 2019 Kymen Vesi hankki käyttöönsä mittavan aurinkosähköjärjestelmän. Jäteveden hukkalämmön hyödyntämisen tarkastelu oli luonnollinen seuraava askel.

– Saimme kuulla Calefan toimittamista kokonaisratkaisuista muilta vesihuoltoalan toimijoilta, mikä vakuutti heidän ammattitaidostaan.

Lämpöpumppujärjestelmä toimitetaan valmiina kokonaisuutena, suunnittelusta asennukseen, käyttöönottoon ja jälkiseurantaan asti.

– Kokonaistoimituksella on monta etua. Järjestelmän suunnittelu ja rakentaminen vaatii erikoisosaamista, säästää tilaajan aikaa sekä on laadukas sekä taloudellinen kokonaisratkaisu, Emmi-Maria Ukko näkee.

Lopullinen investointipäätös riippui saatavasta avustuksesta. Ympäristöministeriöltä on saatu hankkeelle energia-avustusta.

Hukkalämmöt ja ympäristön energia kannattaa hyödyntää

Kunnat ja kaupungit hakevat jatkuvasti keinoja vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Hukkalämmöt ja ympäristön energian ovat hyviä lämmönlähteitä, Calefan toimitusjohtaja Petri Vuori mainitsee.

– Kymen Vesi näyttää toimillaan erinomaista esimerkkiä. Hukkalämpöjä hyödyntämällä CO2-päästöjä vähennetään varsin hyvällä pääomantuotolla.

Kymen Veden toimitusjohtaja Jani Väkevä kertoo asiakaslähtöisyyden, uudistumiskyvyn ja ympäristöä kunnioittavien ratkaisujen olevan toiminnan kulmakiviä.

– Vakaana ja pääomavaltaisena alana haluamme panostaa kestäviin ja kustannustehokkaisiin ratkaisuihin. Vastuullisuus on keskeinen arvomme ja tavoittelemmekin hiilineutraaliuutta suunnitelmallisesti vuosittaisilla tavoitteilla.

Mussalon puhdistamolla puhdistetaan jätevettä vuosittain noin 11 miljoonaa kuutiota.

Lue lisää

Katso kaikki