Jari Kostama, Energiateollisuus ry:

Ilmaston lämpeneminen kääntänee kaukolämmön kulutuksen laskuun 2020 -luvulla, sanoo Energiateollisuus ry:n kaukolämpötoimialan johtaja Jari Kostama. Hiljattain valmistuneen selvityksen perusteella näyttää siltä, että kaukolämpöyritykset eivät vielä ole riittävästi varautuneet ilmaston lämpenemiseen ja energiatehokkuuden kasvuun rakennuskannassa. Luvassa olisi silloin sopeutuminen pienemmän lämmön kysynnän olosuhteisiin, mikä merkitsee väistämättä uuden, investoinneiltaan kevyemmän kaukolämpöteknologian kehittämistä. Yritysten arviot tulevaisuudesta poikkeavat merkittävästi aiempien selvitysten ja nykyisen energiapolitiikan luomasta kuvasta.
Energiateollisuuden ja KTM:n tilaaman ja Gaia Consulting Oy:n toteuttaman selvityksen mukaan luodun taustaskenaarion mukaan kaukolämmön kulutus kasvaisi noin 2 TWh (31,6 TWh) vuoteen 2020 mennessä, mutta kääntyisi pian sen jälkeen loivaan laskuun siten, että vuonna 2050 kaukolämmön myynti olisi jo nykytasoa (2005: 29,8 TWh) alhaisempi (29,0 TWh). Kaukolämmön ja sähkön yhteistuotannossa syntyvän sähkön määrä kasvaisi taustaskenaarion mukaan noin 17 TWh:iin vuonna 2020 ja noin 22 TWh:iin vuonna 2050.

Lue lisää

Katso kaikki