Jaakko Eskola kansainvälisen energiajärjestön johtoon

Jaakko Eskola, Wärtsilä Oyj Abp:n Voimalat-liiketoiminnan myynti- ja markkinointijohtaja, on valittu energiajärjestö WADEn hallituksen puheenjohtajaksi. WADE (World Alliance for Decentralized Energy) on kansainvälinen, vuonna 2002 perustettu voittoa tavoittelematon järjestö. Sen tavoitteena on edistää hajautettua energiantuotantoa maailmanlaajuisesti.

Hajautetulla energiantuotannolla tarkoitetaan paikallisesti lähellä kulutusta tapahtuvaa energiantuotantoa. Tyypillisiä esimerkkejä ovat energia- tai teollisuuslaitosten yhdistetyt sähkön- ja lämmöntuotantolaitokset, joissa hyötysuhde on korkea. On myös tavallista, että tällaisissa laitoksissa käytetään uusiutuvia polttoaineita; näin ollen hajautetun energiantuotannon puolesta puhuvat niin taloudelliset, yhteiskunnalliset kuin ympäristönäkökulmatkin.

Useissa maissa on jo hajautetun energiantuotannon laitoksia mutta niiden pääsy markkinoille on usein vaikeaa vanhentuneen energialainsäädännön vuoksi. Yksi WADEn päämääristä onkin puhua uudistusten puolesta.

WADEn jäsenistöön kuuluu hajautetun energiatuotannon alalla työskentelevien yhtiöiden johtoa, kansallisten energiajärjestöjen edustajia sekä lukuisia yksityisiä sekä julkisia yhteisöjä.

Lue lisää

Katso kaikki