IV-työnjohtajan pätevyysvaatimukset voimaan vuoden alusta

Vuonna 2006 tulleen A1-rakentamismääräyskokoelman mukaan päättyi siirtymäkausi iv-työnjohtajien osalta viime vuoden lopussa. Määräysten mukaan 1.1.2009 alkaen vaativan iv-laitteiston rakentamisesta vastaavalla työnjohdolla on oltava vähintään lvi-teknikon tutkinto, vähintään kolmen vuoden kokemus iv-laitteistojen rakennustöiden johtamiseen liittyvissä tehtävissä sekä hyvä perehtyneisyys alan työnjohtotehtävissä.
Riittävänä pätevyytenä pidetään myös lvi-työteknikon tutkintoa tai ilmastointiasentajan
erikoisammattitutkintoa sekä viiden vuoden kokemusta iv-laitteistojen rakennustöiden
johtamiseen liittyvissä tehtävissä ja hyvää perehtyneisyyttä alan työnjohtotehtävissä
Kaupungin/kunnan rakennusvalvonta hyväksyy hankkeen vastaavan iv-työnjohtajan.

Lue lisää

Katso kaikki