Isännöintiliitto: Taloyhtiön hallitustyö huipputärkeää

Kevään yhtiökokouksissa valitaan jälleen 250 000 – 300 000 suomalaista vastuulliseen tehtävään taloyhtiön hallitukseen. Osakkaiden tärkein tehtävä yhtiökokouksessa on valita hyvä hallitus hoitamaan yhtiötä. – Hallitustyön vetovoimaisuutta voidaan lisätä tehostamalla hallituksen työtapoja, toteaa Isännöintiliiton toimitusjohtaja Tero Heikkilä.

Hallituksella on taloyhtiössä paljon valtaa ja vastuuta. Hyvä hallituksen jäsen perehtyy asioihin ja antaa aktiivisesti panoksensa yhtiön kehittämiseen. Hyvä puheenjohtaja johtaa hallitusta siten, että keskitytään tärkeisiin asioihin. Isännöintiliiton tutkimuksen mukaan vain joka toinen hallituksen jäsen pitää taloyhtiön hallitustyöskentelyä riittävän suunnitelmallisena.

– Jos ei ole selkeitä tavoitteita ja suunnitelmia, joudutaan samoihin asioihin palaamaan yhä uudestaan ja hallitustyöskentelystä tulee poukkoilevaa ja tehotonta, Heikkilä summaa isännöitsijöiden kokemuksia.

Isännöinnillä on merkittävä rooli hallitustyöskentelyn kehittäjänä. Hallituksen tulee sopia hallitustyön pelisäännöt isännöinnin kanssa. Hallitus voi pelisääntöjen määrittelyssä turvata isännöintiyrityksen käytäntöihin. Lisäksi taloyhtiöllä pitää olla selvät tavoitteet, jotta hallitus voi viedä asioita osakkaiden haluamaan suuntaan.

Taloyhtiön hallituksessa ollaan tekemisissä asumisen arjen kanssa ja naapuruussuhteet aiheuttavat joskus hallitukselle päänvaivaa. Tutkimuksen mukaan joka viides hallituksen jäsen ei osaa ottaa kantaa ristiriitatilanteiden hoitamiseen, joten aivan kaikissa hallituksissa niitä ei kohdata.

Eniten kritiikkiä saa aikataulujen lipsuminen. Joka neljäs hallituksen jäsen on tyytymätön siihen, että päätettyjä asioita ei hoideta sovitussa aikataulussa. Isännöintiliitto suosittelee mahdollisimman tarkkaa toimintatavoista sopimista, jotta niin isännöinnille kuin hallituksellekin on selvää, miten toimitaan.

Taloyhtiön hallituksen jäsenyys on vasta nousemassa siihen arvoon, joka sille kuuluu. Hallituksen jäsenyyteen ei vielä suhtauduta kovin ammattimaisesti. Siitä kertoo muun muassa se, että vain alle kolmannes hallituksen jäsenistä valmentautuu hallitustyöhön lukemalla alan kirjallisuutta ja vain joka viides käy koulutuksessa. Hallituksen jäsenistä puolet hankkii tietoa lukemalla kiinteistöalan lehtiä.

Faktaa
Suomessa on yli 80 000 asunto-osakeyhtiötä, joissa vaikuttaa 250 000 – 300 000 hallitusten jäsentä.
Isännöitsijöitä Suomessa on noin 2500, joista noin 2000 toimii asunto-osakeyhtiöissä ja 500 vuokrataloyhtiöissä. Yhteensä näissä asuu noin kolme miljoonaa suomalaista.
Isännöintiyrityksiä maassamme on noin 800.
Tiedot hallitustyöskentelyn tilanteesta selviävät Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimuksesta, johon vastasi 5433 hallituksen jäsentä noin 4700 taloyhtiöstä.
Tutkimuksen koordinoi Suomen Isännöintiliitto ry ja toteutti tutkimusyritys Promenade Research Oy.

Lue lisää

Katso kaikki