Isännöintiliitto: Suunnitelmallisesti johdetut taloyhtiöt hyötyvät elvytyspaketista

Eduskunnan tänään 11.3.2009 hyväksymä elvytyspaketti tuo 10 prosentin korjausavustuksen 1.2.-31.12.2009 alkaviin taloyhtiöiden korjaushankkeisiin. – Pitkäjänteistä työtä tehneet palkitaan. Nyt hyötyvät ne taloyhtiöt, jotka ovat jo aiemmin kartoittaneet ja priorisoineet korjaustarpeensa. Ne pystyvät nopeuttamaan yksittäisiä hankkeita, Isännöintiliiton toimitusjohtaja Tero Heikkilä summaa elvytysrahan vaikutuksia.
Yhtiöiden niin halutessa on mahdollista aikaistaa niitä hankkeita, jotka ovat ohjelmissa valmiina ja joista on käyty riittävästi vuoropuhelua osakkaiden kanssa. Korjaushankkeiden valmistelua ohjaavat yhtiöiden hallitukset yhdessä isännöintiorganisaation kanssa. Päätökset hankkeista tehdään yhtiökokouksissa.
– Jos nyt lähdetään liikkeelle nollasta eikä ole mitään suunnitelmia valmiina, saadaan vain pikkuhankkeita käyntiin tämän vuoden puolella, Heikkilä korostaa.¨
Yhtenä pullonkaulana korjausten liikkeelle saamisessa on myös se, että isännöitsijöillä kevät on muutenkin työntäyteistä aikaa tilinpäätösten ja niihin liittyvien kokousten sekä yhtiökokousten vuoksi. Korjaushankkeiden nopea liikkeelle saaminen kasvattaa isännöinnin työmäärää merkittävästi. – Isännöintiala on sitoutunut hoitamaan oman roolinsa hankkeiden käynnistämisessä, mutta joustavuutta tarvitaan niin isännöintiyrityksissä kuin taloyhtiöissäkin, Heikkilä muistuttaa.
Kaikkiin korjaushankkeisiin on luotava tehokas projektiorganisaatio, joka vastaa hankkeen eteenpäin viemisestä. Hankkeeseen tarvitaan asiantuntevat projektinjohtaja, suunnittelijat ja valvojat, joista ei pidä tinkiä vaikka korjauksia käynnistettäisiin nopeastikin. Pätevä projektinjohto on välttämätön, jotta korjauksessa päästään haluttuun lopputulokseen.
Isännöintiliitto toivoo, että eri puolilla Suomea tartutaan avustusten tuomiin mahdollisuuksiin ja löydetään riittävästi päteviä ammattilaisia hoitamaan hankevalmisteluja ja laatimaan suunnitteluasiapapereita.
Osaavien ja vastuullisten urakoitsijoiden löytäminen on myös oma haasteensa.

Lue lisää

Katso kaikki