Isännöintiliitto: Korjausavustuslupaukset pysäyttävät taloyhtiöiden hankevalmistelut

Ympäristöministeriö lupaili asunto-osakeyhtiöille mittavia korjausavustuksia tammikuun alkupuolella. Nyt taloyhtiöt odottavat avustusten tarkkojen reunaehtojen määrittämistä ja samalla hyvin valmisteltuja hankkeita jäädytetään. Isännöintiliitto muistuttaa, että uusia hankkeita on lähes mahdotonta saada toteutusvaiheeseen enää tänä vuonna.
Korjausavustuslupauksen tavoitteena on elvyttää taantuvia rakentamismarkkinoita. Sinällään korjausavustukset ovat oikea ja äärimmäisen tärkeä elvytyskeino.
Lupaus avustuksista on otettu markkinoilla vakavasti: kymmenen prosentin säästö houkuttelee odottamaan.
– Mittava määrä hankevalmistelussa tai urakkakyselyssä olevia hankkeita on jo jäädytetty, koska on jääty odottamaan korjausavustusten myöntämisen reunaehtoja. Markkinat pysähtyvät odottavaan tilaan, selventää tilannetta Isännöintiliiton puheenjohtaja Mikko Peltokorpi.

Odottelu ruuhkauttaa markkinat

Asunto-osakeyhtiöiden hallitukset ja viimekädessä päätöksiä tekevät yhtiökokoukset eivät halua omalla toiminnallaan vaarantaa avustusten saantia. – Mikäli päätöksiä ei tehdä nopeasti, markkinat ruuhkautuvat takuuvarmasti. Näin tapahtuessa menetetään merkittävä säästöpotentiaali, Peltokorpi huomauttaa.

Markkinoilla pelätään, että suunnitellusti etenevät hankkeet jäävät muotoseikkojen takia avustusten ulkopuolelle. Vireillä olevien hankkeiden tulisi edetä normaalinopeudella, jotta vältytään markkinahäiriöiltä. – Nyt täytyy välittömästi linjata käytännön tasolla tuen ehdot ja toteuttaa tukilupaus, sanoo Isännöintiliiton toimitusjohtaja Tero Heikkilä.

Tukiajan pidentämisellä elvytysvaikutuksiin
Elvytysesityksessä on kaavailtu, että vain vuonna 2009 alkavat hankkeet pääsisivät korjausavustusten piiriin. Heikkilä muistuttaa, että koska elvytyksen ideana on saada uusia hankkeita valmisteille, tukiajan tulee olla realistisempi, siis selvästi pidempi.
– Remonttihankkeen valmistelu on pitkä prosessi eivätkä harkitut päätökset synny hetkessä. Vaikka hankkeen valmistelu aloitettaisiin heti, rakennustöitä saadaan harvoin käyntiin kuluvan vuoden aikana, Heikkilä toteaa.
Pahimmillaan tiukat aikarajat johtavat huolimattomaan hankevalmisteluun ja suunnitteluun, mikä voi aiheuttaa lisäkustannuksia myöhemmin. – Kiireellä kasaan kyhättyjä hankkeita tulee välttää tässäkin suhdannetilanteessa, koska ne eivät välttämättä tue ajatusta kokonaisvaltaisesta omaisuudenhoidosta, Peltokorpi muistuttaa.

Lue lisää

Katso kaikki