Ilmastonmuutoksen torjunta lähtee teknologiasta

Ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää massiivisia investointeja päästöjä vähentävään teknologiaan.

Vuosi sitten Pariisissa sovittiin historiallisesta maailmanlaajuisesta ilmastosopimuksesta. Tämän vuoden Marrakechin ilmastoneuvottelujen kynnyksellä sopimus astui voimaan, kun riittävä määrä maita oli ratifioinut sen. Marrakechin kokouksen tarkoituksena oli valmistella ja vauhdittaa sopimuksen toimeenpanoa.

Marrakechin keskeisimmät päätökset liittyvät Pariisin sopimuksen työohjelmiin, kuten päästövähennystoimien läpinäkyvyyteen ja vertailtavuuteen. Lisäksi Marrakechissä varmistui se, että maailmanlaajuisesti vallitsee yhteinen tavoite hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä.

Kokouksessa paikalla ollut Teknologiateollisuuden ryhmäpäällikkö Mia Nores kertoo, että Yhdysvaltojen poliittinen tilanne herätti keskustelua.

”Käytäväpuheissa asia nousi esiin, mutta varsinaisiin neuvotteluihin se ei vaikuttanut. Ulkoministeri John Kerryn puhe vakuutti siitä, että useat osavaltiot, kaupungit, yritykset sekä rahoitus ja vakuutusala ovat joka tapauksessa leikkaamassa päästöjään riippumatta liittovaltiotason mahdollisista käänteistä”, Nores kertoo.

 

Markkinamekanismeja tarvitaan

Valitettavasti Marrakechissa ei saatu aikaan työohjelmaa, jonka pohjalta olisi voitu nyt jatkaa Pariisin sopimuksen hiilidioksidipäästöjen markkinamekanismien valmisteluja. Markkinamekanismit otetaan esille keväällä Bonnin virkamiesneuvotteluissa.

Varsinainen hiilidioksidipäästöjen globaalin hinnoittelun kehittäminen etenee neuvottelujen ulkopuolella. Globaali hinnoittelu on ensiarvoisen tärkeää, jotta päästöjä voidaan vähentää mahdollisimman kustannustehokkaasti. Pariisin kunnianhimoiset ilmastotavoitteet edellyttävät niin massiivisia investointeja, että niiden toteutuminen on mahdollista vain toimivien markkinoiden avulla.

Teknologiateollisuus ry:n mukaan yksityinen sektori tulisikin ottaa tiiviisti mukaan kehittämään pelisääntöjä siitä, kuinka Pariisin sopimus käytännössä toimeenpannaan. Yrityksiä tulisi kuunnella erityisesti sovittaessa päästövähennysten markkinamekanismeista.

Ilmastonmuutoksen torjunta lähtee yritysten teknologiaratkaisuista. Elinkeinoelämä näkyi vahvasti ilmastokokouksen oheistapahtumissa. Paikalla oli suuri määrä yrityksiä sekä omilla että eri maiden ständeillä.

”Varsinaisten ilmastoneuvottelujen ohella voisi sanoa oheistapahtumien muodostavan suuret cleantech-messut ilmasto-twistillä”, Mia Nores toteaa.

 

Cleantech ja kiertotalous etenevät

Teknologiateollisuuden yrityksillä on vahvaa osaamista sekä energian tehokkaassa käytössä, että vähäpäästöisissä teknologioissa. Ilmastonmuutoksen torjuntaan ja hillintään liittyy vahvasti myös tehokas veden käyttö ja jäteveden puhdistus sekä kiertotalous, joista suomalaisilla yrityksillä on niin ikään vankkaa osaamista.

Teknologiateollisuuden kiertotalouden kasvualusta yhdistää yritykset ja kiertotalouden avaintoimijat. Tavoitteena on käynnistää konkreettisia, markkinaehtoisia kiertotalouden hankkeita. Kiertotalouden kasvualusta tarjoaa yrityksille yhteisen foorumin sekä palveluita kiertotalouden arvoketjujen ja uusien liiketoimintamallien luomiseksi.

 

Lue lisää

Katso kaikki