Ilmastointitekniikan perustietoa opiskeluun ja työelämään

Uudet oppaat helpottavat ajan hermolla pysymistä alan voimakkaan muutoksen keskellä.

Yhteensä 32 ilmastointialan asiantuntijaa, opettajaa, tutkijaa, suunnittelijaa, urakoitsijaa, rakennuttajaa sekä laite- ja järjestelmätoimittajaa on saanut työnsä valmiiksi. Uudet ilmastointitekniikan kirjat tulevat olemaan perusoppikirjoja ainakin ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa.

Kirjat toimittanut Esa Sandberg kokosi aineistosta yhteensä 1064 sivun perusteokset, jotka on jaettu kahteen osaan. Kirjoissa on hyödynnetty kirjoittajien kokemusta, Olli Seppäsen aiempia kirjoja, Rehvan oppaita, alan muuta kirjallisuutta ja uusinta tutkimustietoa.

”Kirjoittajaryhmä on tehnyt suuriarvoisen työn alamme hyväksi, erityisesti toimittajan ponnistus on ollut hurja. Kirjoista voi hyvällä syyllä käyttää nimitystä alan perusteos”, kehuu talotekniikan koulutusohjelman yliopettaja TkT Jukka Yrjölä Metropolia Ammattikorkeakoulusta.

Yrjölän mukaan kirjoissa on monella tapaa kokonaisvaltainen ote hankkeen alkuvaiheista suunnittelun kautta toteutukseen, vastaanottoon ja ylläpitoon, teoreettisista perusteista käytäntöön, järjestelmätasolta laitetekniikkaan sekä tavanomaisista kohteista teollisuusilmastointiin ja erikoistiloihin. Kirjoista löytyy myös hyviä esimerkkejä ja runsaasti havainnollistavia kuvia.

”Mielestäni molempien kirjojen pitäisi löytyä kaikilta kohderyhmään kuuluvilta. Jokainen tulee löytämään kirjasta uutta ja saattaapa tulla tarvetta korjata aiempia käsityksiä. Alamme nykyisessä voimakkaassa muutoksessa tiedon tarve korostuu”, Yrjölä sanoo.

AAA_kirjat1Ensimmäinen osa, Sisäilmasto ja ilmastointijärjestelmät, on tarkoitettu kaikille rakennusalalla toimiville opastuksena ilmastointitekniikan perusasioihin. Siinä tarkastellaan esimerkiksi, miten sisäilmastoa luodaan ja mitataan? Ja minkälaisia ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmiä on olemassa ja miten ne toimivat?
Kirjassa käydään läpi esimerkiksi sisäilmastotavoitteet, mittaukset ja ilmastointilaitosten osta ja toimintaperiaatteet. Mukana ovat myös jäähdytyslaitteet ja maaperän käyttö jäähdytyksessä.
Kirjan viimeisessä luvussa esitellään esimerkkejä tavanomaisten ilmastointilaitosten suunnittelusta. Mukana on muun muassa pientaloa, kerrostaloa ja palvelutaloa. vastaavaa ei aiemmissa kirjoissa ole ollut.

 

AAA_kirjat2Toinen osa, Ilmastointilaitoksen mitoitus, on tarkoitettu talotekniikan alalla toimiville opastuksena etenkin ilmastoinnin suunnitteluun ja toteutukseen. Kirjasta selviää muun muassa miten suunnitteluprosessi etenee ja mitä missäkin vaiheessa tulee ottaa huomioon.
Tämä osa sukeltaa talotekniikkaan syvällisemmin ja on suunnattu alan ammattilaisille. Sen tavoitteena on opastaa sisäilmaston tavoitteisiin tähtäävään ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien mitoitukseen ja suunnitteluun.
Mukana on luku myös ekotehokkaasta ilmastoinnista ja ilmastoinnin elinkaarivaikutusten laskennasta sekä luku sisäilmaston mallintamisesta.

Palaa tilaus-sivulle

Lue lisää

Katso kaikki