Huopalahdenportin kaavaehdotus Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä

Senaatti-kiinteistöjen ja Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n omistaman Huopalahdenportin alueen kaavaehdotus hyväksyttiin nähtäville Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan 19.11.2019 pidetyssä kokouksessa.

Pikku Huopalahden pohjoisosaa suunnitellaan täydennettäväksi uudella noin 2500 ihmisen Huopalahdenportin asuinalueella.

Alueen maanomistajat käynnistävät ensimmäisten alueiden ostajien ja toteuttajakumppaneiden haun alkuvuodesta 2020.

”Huopalahdenporttiin ollaan kehittämässä kantakaupunkimaista asuinaluetta erittäin hyvien liikenneyhteyksien varteen. Maanomistajien, suunnittelijoiden ja kaupungin välillä tehty yhteistyö on ollut sujuvaa ja kaikkien toimijoiden näkökulmat on otettu huomioon kokonaisuuden suunnittelussa”, toteaa kiinteistökehityspäällikkö Elias Rainio Senaatti-kiinteistöistä.

”Uskon, että olemme päässeet lopputulokseen johon kaikki voivat olla tyytyväisiä.”

Suunnitelmassa on kiinnitetty erityistä huomiota katutason elävöittämiseen. Kadunvarsille on sijoitettu runsaasti erikokoisia liiketiloja ja suunnittelualueelle tulee myös päiväkoti ja päivittäistavarakauppa.

Tavoitteena on tehdä alueesta kantakaupunkimainen ja viihtyisä painottamalla suunnittelussa myös rakennusten väleihin jäävien ulkotilojen laatua.

”Aluetta on päästy kehittämään, kun nykyiset lääketieteen toiminnat keskitetään Meilahden ja Tilkanmäen alueille. Keskeisellä paikalla sijaitseva alue muuttuu hienoksi uudeksi kaupunginosaksi.” sanoo kiinteistöjohtaja Jaana Ihalainen Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:stä.

Alueella tullaan noudattamaan AM-ohjelmaa eli Helsingin kaupungin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaa. Se tarkoittaa, että alueelle toteutetaan monimuotoista asumista, kuten pitkän ja lyhyen korkotuen vuokra-asuntoja sekä vapaarahoitteisia asuntoja.

Lue lisää

Katso kaikki