Rakennusala kiinnittää huomiota putoamissuojauksiin

Viime viikkojen aikana Suomen rakennustyömailla on sattunut useita, jopa kuolemaan johtaneita tapaturmia.

Viime viikkojen aikana Suomen rakennustyömailla on sattunut useita, jopa kuolemaan johtaneita tapaturmia.

Lyhyen ajan sisällä on rakennustyömailla sattunut useampi kuolemaan ja vakavaan loukkaantumiseen johtanut onnettomuus. Hyvin moni sattuneista tapaturmista ja läheltä piti -tilanteista on liittynyt putoamissuojauksen puutteellisuuteen.

Tämän vuoksi rakennusalan järjestöt ja liitot eli Rakennusteollisuus RT, Pro ja Rakennusliitto kehottavat rakennustyömailla työskenteleviä tarkkailemaan ja tehostamaan erityisesti putoamissuojausta. Yritysten ja työmaiden työsuojeluorganisaatioiden ihmisiä kehotetaankin tarkastamaan työmailla henkilökohtaisten putoamissuojainten oikea käyttö, mihin ja miten työntekijä kiinnittää putoamisen estävät valjaat.

Lisäksi kiinnitetään huomiota siihen, onko työntekijöillä käyttötarkoitukseen soveltuva valjas käytössä ja osaako työntekijä pukea valjaat oikein päälle. Järjestöjen tarkoituksena on kiinnittää huomiota putoamisen estävän valjaan oikeaan käyttöön ja estää lisätapaturmien syntyminen.

Lue lisää

Katso kaikki