Rakennusala kiinnittää huomiota putoamissuojauksiin

Viime viikkojen aikana Suomen rakennustyömailla on sattunut useita, jopa kuolemaan johtaneita tapaturmia.

Lyhyen ajan sisällä on rakennustyömailla sattunut useampi kuolemaan ja vakavaan loukkaantumiseen johtanut onnettomuus. Hyvin moni sattuneista tapaturmista ja läheltä piti -tilanteista on liittynyt putoamissuojauksen puutteellisuuteen.

Tämän vuoksi rakennusalan järjestöt ja liitot eli Rakennusteollisuus RT, Pro ja Rakennusliitto kehottavat rakennustyömailla työskenteleviä tarkkailemaan ja tehostamaan erityisesti putoamissuojausta. Yritysten ja työmaiden työsuojeluorganisaatioiden ihmisiä kehotetaankin tarkastamaan työmailla henkilökohtaisten putoamissuojainten oikea käyttö, mihin ja miten työntekijä kiinnittää putoamisen estävät valjaat.

Lisäksi kiinnitetään huomiota siihen, onko työntekijöillä käyttötarkoitukseen soveltuva valjas käytössä ja osaako työntekijä pukea valjaat oikein päälle. Järjestöjen tarkoituksena on kiinnittää huomiota putoamisen estävän valjaan oikeaan käyttöön ja estää lisätapaturmien syntyminen.

Kommentit

  22.2.2018 14:44

  Tärkeintä olisi jos hankinnasta ja työturvallisuudesta vastaavat henkilöt tutustuisivat putoamissuojaamiseen ja
  suojain ratkaisuihin alan ammattilaisen kanssa . Ammattilainen osaa hakea oikeanlaisen ratkaisun eri tarkoituksiin, nyt tilanne on , että tilataan putoamissuojaimet sen eneempää pohtimatta toimivatko valitut välineet käyttötarkoituksessa ja useimiten valituksi tulee putoamisenpysäyttävä ratkaisu kun lähtökohtana on estää putoaminen. Oikein valituilla varusteilla putoaminen on lähes mahdotonta ja pelastautuminen onnistuu koulutetulta henkilöltä helposti. Myöskään henkilökunnan kouluttaminen putoamisuojausratkaisuihin on olematonta, korkealla ja putoamisvaarallisissa olosuhteissa työskentelevillä tulisi olla koulutus ja pelastussuunnitelma/koulutus pelastamiseen suoritettuna ennen työskentelyä
  Janne Höydén, Forepro Oy

  23.2.2018 18:17

  Kuten uutisessakin sanotaan monissa tapauksissa putoamissuojaksessa on ollut puutteita. Usein puutteet johtuvat käytettävissä olevien alueellisten, eli ensisijaisten putoamissuojausratkaisujen puutteellisesta tuntemisesta, ei niinkään siitä etteikö niitä olisi saatavilla. Turhan herkästi ratkaisuksi valitaan henkilökohtainen putoamissuojaus ja riittävä osaaminen niidenkin käytöstä saattaa olla hyvin puutteellista. Valveutunut yritys huolehtii riittävän osaamisen varmistamisesta kollektiivisen ja sitä täydentävän henkilökohtaisen putoamissuojauksen osalta. Kumpikaan ei ole on/off ratkaisu, molemmissa on vähemmän ja enemmän riskiä ottavia ratkaisuja. Mikko Yläjääski, putoamissuojauskouluttaja, Cramo Finland Oy

Jätä kommentti

*

*