Hiilidioksidin talteenottolaitos toimivaan hiilivoimalaitokseen

Siemens ja E.ON rakentavat hiilidioksidin talteenottolaitoksen energiayhtiön toimivaan hiilivoimalaan Staudinger in Grosskrotzenburgissa Saksassa. Laboratoriossa testattua teknologiaa kokeillaan hiilivoimalaitoksessa sen tuottaessa sähköä. Kokeilujakso alkaa kesällä 2009 ja jatkuu reilun vuoden.
Siemensin kehittämässä hiilidioksidin talteenottoprosessissa kasvihuonekaasu poistetaan voimalan kaasuista erityisten puhdistusaineiden avulla. Sen jälkeen hiilidioksidi erotetaan ja puhdistetut kaasut poistuvat ilmaan savupiipun kautta. Tämän teknologian etu on, että se pystytään asentamaan jälkikäteen jo käytössä oleviin voimaloihin.
E.ON:n ja Siemensin koelaitoksessa testataan muun muassa puhdistusaineen kemikaalien vakautta ja tehokkuutta voimalaitosolosuhteissa. Samalla prosessin energiankulutusta minimoidaan.
Siemens uskoo, että suurempia testilaitoksia perustetaan ensi vuosikymmenen puolessa välissä. E.ON puolestaan kertoo, että voimayhtiö suunnittelee aloittavansa teollisen hiilidioksidin talteenoton voimaloissaan vuonna 2020.www.siemens.fi

Lue lisää

Katso kaikki